EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Feb17
Mar17
Apr17
Maj17
Jun17
Jul17
Avg17
Sep17
Okt17
Nov17
Dec17
Jan18
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
20. 03.

JR1-KNJIGA-2009

Veljavnost razpisa: 15. 04.
Status Zaprt
JR1-KNJIGA-2009

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 56/2008) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja


Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2009 (v nadaljevanju JR1-knjiga-2009)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Razpisni rok
Razpis se prične 20. 3. 2009 in se zaključi 15. 4. 2009.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: