EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Feb17
Mar17
Apr17
Maj17
Jun17
Jul17
Avg17
Sep17
Okt17
Nov17
Dec17
Jan18
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
29. 01.

JR2–PROGRAM–2016–2019

Veljavnost razpisa: 29. 02.
Status Arhiv
JR2–PROGRAM–2016–2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 - ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2016-2019 (oznaka: JR2PROGRAM20162019)

Predmet javnega razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2016-2019 (štiriletno sofinanciranje kulturnih programov).

JAK bo kulturne programe sofinancirala na naslednjih področjih knjige:

a) Knjižni program,
b) Revijalni program,
c) Bralna kultura,
d) Literarne prireditve,
e) Mednarodno sodelovanje.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR2–PROGRAM–2016–2019 v Uradnem listu RS dne 29. 1. 2016 in se izteče dne 29. 2. 2016.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo v višini 200 EUR (za celotno štiriletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Obrazci:

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

Pdf prijavnih obrazcev v aplikaciji za vsa področja razpisa: 
- OBR-KP 
- OBR-RP 
- OBR-BK 
- OBR-LP 
- OBR-MS

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 3 02 2016).

Zahtevki:

2017
Zahtevek za prvi obrok

Obrazec Zahtevek za izplačilo 1. obroka subvencije za javni kulturni program v letu 2017 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega večletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige v letu 2017. Zahtevek je namenjen črpanju prvega obroka subvencije za leto 2017 (v višini 70 % odobrenih sredstev).

Zahtevki za drugi obrok

PODROČJE KNJIŽNI PROGRAM (KP)
- OBR1- Zahtevek za 2. obrok na področju KP 
- OBR 2 - Finančna konstrukcija KP

PODROČJE REVIJALNI PROGRAM (RP) 
- OBR1- Zahtevek za 2. obrok na področju RP 
- OBR2 - Finančna konstrukcija RP

PODROČJE BRALNA KULTURA (BK)
- OBR1- Zahtevek za 2. obrok na področju BK 
- OBR2 - Finančna konstrukcija BK

PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)
- OBR1- Zahtevek za 2. obrok na področju LP 
- OBR2 - Finančna konstrukcija LP

PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS) 
- OBR1- Zahtevek za 2. obrok na področju MS 
- OBR2 - Finančna konstrukcija MS

2016
Zahtevek za prvi obrok

Obrazec Zahtevek za izplačilo 1. obroka subvencije za javni kulturni program v letu 2016 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega večletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige v letu 2016. Zahtevek je namenjen črpanju prvega obroka subvencije za leto 2016 (v višini 70 % odobrenih sredstev).

Zahtevki za drugi obrok

PODROČJE KNJIŽNI PROGRAM (KP)
- OBR1- Zahtevek za 2. obrok na področju KP
- OBR 2 - Finančna konstrukcija KP

PODROČJE REVIJALNI PROGRAM (RP)
- OBR1- Zahtevek za 2. obrok na področju RP
- OBR2 - Finančna konstrukcija RP

PODROČJE BRALNA KULTURA (BK)
- OBR1- Zahtevek za 2. obrok na področju BK 
- OBR2 - Finančna konstrukcija BK

PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)
- OBR1- Zahtevek za 2. obrok na področju LP 
- OBR2 - Finančna konstrukcija LP

PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS)
- OBR1- Zahtevek za 2. obrok na področju MS 
- OBR2 - Finančna konstrukcija MS

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: