EU Skladi
 • Košarkarji s knjigami

Javne predstavitve projekta

8.–20. 12. 2017, Razstava likovnih izdelkov projekta ViA »Ti, ja, ti! Pridi in ustvarjaj z nami!«, Ministrstvo za kulturo

Na razstavnem prostoru Ministrstva za kulturo si je bilo od 8. do 20. decembra mogoče ogledati razstavo likovnih izdelkov projekta »Vključujemo in aktiviramo!«, ki ga vodi Javna agencija za knjigo RS.

Odprtje je potekalo 8. decembra 2017 ob 11.00 na Ministrstvu za kulturo RS na Maistrovi 10 v Ljubljani. Zbrane so nagovorili Anton Peršak, minister za kulturo RS, Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Aleš Novak, direktor Javne agencije za knjigo RS.

Pred simboličnim odprtjem je sledila tudi kratka kamišibaj predstava udeležencev iz skupine Zavod Pelikan – Karitas (Terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju – TS Sostro) z  mentorico pisateljico Natašo Konc Lorenzutti.

Na razstavi so se predstavile vse skupine, ki so bile v projekt vključene v letih 2016 in 2017 in so v okviru programa projekta opravljale tudi vsebinske module ilustriranja pod vodstvom izbranih slovenskih uveljavljenih mentorjev ilustratorjev.

Materiali razstave:

Fotografije: Lavra Černigoj Blažko (MK) in Nataša Rojšek (SVRK)

23. 11. 2017, Ko bralec začne pisati: literarni prispevki udeležencev projekta »Vključujemo in aktiviramo!«, Forum za obiskovalce, Slovenski knjižni sejem

Literarno branje je bilo avtentičen prikaz, kako se bralci prelevijo v avtorje leposlovnih del, hkrati pa zanimiva predstavitev besedil, ki so v letih 2016 in 2017 nastajala v slovenskih zaporih, društvih za osebe s težavami v duševnem zdravju in za osebe, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog ter v centrih za usposabljanje, delo in varstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju. Usposabljanja številnih udeležencev so potekala pod okriljem projekta »Vključujemo in aktiviramo!« (JAK RS), pri katerem so kot mentorji sodelovali številni priznani slovenski literarni ustvarjalci. Na dogodku, ki ga je vodila koordinatorka projekta Zarika Snoj Verbovšek, so se mentorjem pri branju iz zbornikov projekta pridružili tudi nekateri udeleženci delavnic.

 

 

Fotografije: Mojca Bergant Dražetić

23. 11. 2017, Debatna kavarna, Slovenski knjižni sejem

Mentorji in udeleženci uspešnega in medijsko odmevnega evropskega projekta »Vključujemo in aktiviramo!«, ki ga že drugo leto zapored vodi Javna agencija za knjigo RS, so se pogovarjali o svojih izkušnjah s terena. V projektu sodelujejo priznani slovenski literarni in likovni ustvarjalci, ki pripravljajo in vodijo usposabljanja za pripadnike štirih ranljivih družbenih skupin po vsej Sloveniji (zapornike, osebe, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog, osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe s težavami v duševnem zdravju). Program temelji na delih slovenskega leposlovja in obsega različne vsebinske poudarke (kreativno pisanje, izražanje, javno nastopanje, digitalno pismenost, ilustriranje), rezultati dela pa so odlični. 

Debatno kavarno je vodila koordinatorka projekta ViA Mojca Bergant Dražetić, sodelovali pa so pisateljica Neli Filipić, udeleženec projekta iz Društva Novi paradoks,  pisateljica Cvetka Bevc, udeleženec projekta iz Društva Projekt Človek, ilustrator Jure Engelsberger.

Fotografije: Zarika Snoj Verbovšek

22.–26. 11. 2017, Fotografska razstava utrinkov projekta ViA ,Slovenski knjižni sejem

V okviru  projekta "Vključujemo in aktiviramo!", ki ga v letih 2016-2019 vodi Javna agencija za knjigo RS, sofinancira pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, priznani slovenski literarni ustvarjalci in ilustratorji kot mentorji vodijo usposabljanja za pripadnike ranljivih družbenih skupin (zapornike, osebe, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog, osebe s težavami v duševnem zdravju in osebe z motnjami v duševnem razvoju). Med izvajanjem delavnic, na katerih udeleženci ob obravnavi slovenskega leposlovja pridobivajo različna znanja, veščine in socialne kompetence za lažje vključevanje v družbo, so nastale povedne fotografije Jane Jocif.

Fotografije: Mojca Bergant Dražetić

10. 6. 2017, EU projekt, moj projekt

 

EU projekt, moj projekt je del vseevropske kampanje Europe in My Region (Evropa v moji regiji), katere namen je spodbuditi državljane k odkrivanju evropskih projektov v njihovem okolju.

V Sloveniji je bilo v zadnjih 10 letih s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike uresničenih že več kot 5.700 projektov. Pomembnejši kot ta številka PA so dolgoročni učinki projektov na kakovost življenja vseh nas. Ti niso časovno omejeni, ampak se s časom seštevajo. Z vsakim ustvarjenim delovnim mestom, z vsako vključitvijo posameznika v programe znanja, z vsakim zgrajenim kilometrom ceste, kolesarske poti ali železnice, kvadratnim metrom raziskovalne in izobraževalne infrastrukture, možnostjo boljše zdravstvene oskrbe, z vsako spodbudo podjetjem ustvarjamo nove priložnosti za naš skupni razvoj.

In o vseh teh uspešnih zgodbah in priložnostih na tem področju v Sloveniji Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obvešča ljudi z veliko komunikacijsko kampanjo EU projekt, moj projekt. 

V zadnjih dveh letih je bilo organiziranih že 50 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 14.000 obiskovalcev. Zainteresirana javnost si lahko tako na zabaven, ustvarjalen in poučen način ogleda projekte, ki so jih predlagali in preko spletnega glasovanja (na www.eu-skladi.si) izbrali ljudje

Letos, ko je EU projekt, moj projekt organiziran že tretjič, je bil projekt »Vključujemo in aktiviramo!« Javne agencije za knjigo RS izbran kot najboljši projekt v osrednjeslovenski regiji.

 Z dogodkom, ki je potekal v soboto, 10. 6. 2017, v Mestnem muzeju Ljubljana v sodelovanju s Službo vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, smo želeli obiskovalcem omogočiti, da delčke dogajanj, ki je namenjen našim udeležencem, na lastni koži preizkusijo sami. V ta namen smo pripravili celodnevno dogajanje, polno literarnih in ilustratorskih delavnic, ki so obiskovalce popeljale v svet literature, ki ga s projektom skušamo prinesti med svoje udeležence projekta.

Poleg petih različnih delavnic, ki so jih vodili slovenski literarni in likovni ustvarjalci Tone Partljič, Cvetka Bevc, Ciril Horjak, Samira Kentrić in Andrej Blatnik, smo v dopoldanskem delu predstavili, kako projekt poteka in kaj dejansko pomeni vsem vključenim. Na predstavitvi so sodelovali pisateljica Nataša Konc Lorenzutti, udeleženka projekta iz TS Sostro, pisatelj Lenart Zajc in ilustratorka Andreja Peklar ter ministrica Alenka Smerkolj.

Tekom dneva se nam je predstavila tudi skupina lanskoletnih udeležencev iz Centra za usposabljanje, varstvo in delo Dobrna, ki je skupaj s svojimi mentorji v okviru projekta pripravila prisrčno pravljico o Nini, ki išče prijatelja, večer pa sta v tonih literarno-glasbenega stand-up-a zaključila Pižama in Trkaj.

Udeležencem delavnic smo nudili tudi kosilo v Drugi violini, kjer se s svojim delom v družbo vključujejo tudi nekateri naši lanskoletni udeleženci projekta iz CUDV Dolfke Boštjančič Draga pri Igu.

Ves dan je potekala tudi ViA nagradna igra na temo literature. Med vsemi sodelujočimi smo na koncu izžrebali 10 nagrajencev, ti pa so prejeli knjižne pakete s kakovostno slovensko literaturo, ki jo uporabljamo pri izvajanju projekta »Vključujemo in aktiviramo!«. Knjižni paketi so bili namenjeni tako otrokom kot odraslim. 

Ob tej priložnosti smo v Mestnem muzeju Ljubljana postavili tudi razstavo fotografij utrinkov z delavnic projekta »Vključujemo in aktiviramo!« avtorice Jane Jocif.

Več o programu preberite v prilogi ali na spletni strani kampanje »EU projekt, moj projekt«. Ob tem dogodku smo sodelavci projekta prejeli tudi zahvalo Alenke Smerkolj, ministrice brez resorja, pristojne za razvoj, strateške projekte in kohezijo.

 

Fotografije: JAK RS, Mojca Bergant Dražetić, Miha Marinč in Sabina Petek

20. 4. 2017, Slovenski dnevi knjige

Dogodek BRALCI, KI SO POSTALI AVTORJI: literarno branje prispevkov projekta »Vključujemo in aktiviramo!« je potekal v četrtek, 20. 4. 2017, ob 11. uri v Trubarjevi hiši literature. Povezal je vse lani sodelujoče v projektu »Vključujemo in aktiviramo!«, saj so se na njem predstavili udeleženci iz različnih institucij, ki so s pomočjo mentorjev prebirali različna leposlovna dela, ob tem pa tudi sami pisali in likovno ustvarjali. Z objavami v zbornikih projekta Človeško srce čudna je stvar in Pobeg v literaturo so se tako tudi prelevili v avtorje.

Na dogodku so besedila prebirali člani  ali mentorji skupin, v katerih je lani potekal projekt: 

 • CUDV Črna na Koroškem, z mentorico Aksinjo Kermauner
 • CUDV Draga pri Igu, z mentorico Natašo Konc Lorenzutti
 • ZUDV Dornava, z mentorico Aljo Adam
 • CUDV Dobrna, z mentorjem Dušanom Šarotarjem
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, z mentorico Majo Vidmar
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, z mentorjem Lenartom Zajcem
 • Zavod za prestajanji kazni zapora Ig (ženski zapor), z mentorico Cvetko Bevc

Fotografije: Zarika Snoj Verbovšek in Mojca Bergant Dražetić

6. 4. 2017, Medijska predstavitev projekta ViA

Medijska predstavitev projekta »Vključujemo in aktiviramo!« (Javna agencija za knjigo RS) je potekala v četrtek, 6. 4. 2017, ob 11. uri v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva ulica 7, Ljubljana).

Na tiskovni konferenci smo spregovorili o dejavnostih, ki jih izvajamo v okviru projekta. Po kratki predstavitvi poglavitnih poudarkov dela z ranljivimi družbenimi skupinami je bil osrednji del dogajanja organiziran kot dialog s sodelavci, ki na različnih lokacijah po Sloveniji sodelujejo pri izvajanju projekta. Osebne izkušnje s terena so z nami delili nekateri mentorji in udeleženci usposabljanja.

Na predstavitvi so sodelovali:

 • Aleš Novak, direktor Javne agencije za knjigo RS
 • Mojca Bergant Dražetić in Zarika Snoj Verbovšek, koordinatorki projekta (Javna agencija za knjigo RS)
 • Tone Partljič, mentor skupine v ZPKZ Maribor
 • Simon Breznik, zapornik iz ZPKZ Maribor
 • Nataša Konc Lorenzutti, mentorica skupine v Zavodu Pelikan – Karitas (Terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju – TS Sostro)
 • udeleženka iz skupine TS Sostro
 • Ciril Horjak, mentor skupine v Društvu Altra
 • Suzana Oreški, predsednica Društva Altra

Vse o projektu lahko preberete na podstrani JAK spletne strani, predvsem vabimo k ogledu medijskih odzivov.

Fotografije: Miha Marinč

30. 3. 2017, Kulturni bazar

Na Kulturnem bazarju 2017, ki je potekal 30. 3. 2017 v Cankarjevem domu v Ljubljani, smo v okviru prireditve »Ščepec bralne kulture, kratke predstavitve projektov in programov« predstavili tudi projekt »Vključujemo in aktiviramo!«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS ter zainteresiranim razdelili promocijsko brošuro projekta.

Fotografije: Mojca Bergant Dražetić in Zarika Snoj Verbovšek

29. 3. 2017, XXV. Izobraževalni dnevi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov

Na XXV. Izobraževalnih dnevih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov z osrednjo temo »AKTUALNE VSEBINE S PODROČJA SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE«, ki je potekala v Kongresnem centru Portus v Portorožu sva koordinatorki projekta "Vključujemo in aktiviramo!" Zarika Snoj Verbovšek in Mojca Bergant Dražetić predstavili projekt potencialnim zainteresiranim bodočim sodelavcem.

 

 

Fotografije: Aksinja Kermauner

23.–26. 3. 2017, Mednarodni knjižni sejem v Leipzigu

Na mednarodnem knjižnem sejmu v Leipzigu Leipziger Buchmesse smo na slovenski nacionalni stojnici, ki jo organizira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, predstavljali tudi evropski projekt »Vključujemo in aktiviramo!«

Fotografije: Katja Stergar

24. 11. 2016, Predstavitev projekta »Vključujemo in aktiviramo!« na Slovenskem knjižnem sejmu

Predstavitev projekta »Vključujemo in aktiviramo!« je Javna agencija za knjigo Republike Slovenije v sodelovanju z Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij pripravila v četrtek, 24. 11., ob 9. uri v Literarnem klubu Lili Novy v Cankarjevem domu.

Na konferenci smo predstavili projekt, nato pa posebnosti usposabljanj za zapornike, ki jih v letu 2016 izvajamo v treh zaporih po Sloveniji – ZPKZ Dob, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper. Za konkretno ponazoritev dela sta poskrbeli mentorica pisateljica Cvetka Bevc in Nevenka Lekan, zapornica iz ZPKZ Ig.

Sodelujoči na predstavitvi:

 • Aleš Novak, direktor Javne agencije za knjigo RS
 • Jože Podržaj, generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij
 • Mojca Bergant Dražetić in Zarika Snoj Verbovšek, koordinatorki projekta (Javna agencija za knjigo RS)
 • Cvetka Bevc, mentorica projekta v ZPKZ Ig
 • Nevenka Lekan, udeleženka projekta v ZPKZ Ig

Fotografije: Miha Marinč