Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct19
Nov19
Dec19
Jan20
Feb20
Mar20
Apr20
May20
Jun20
Jul20
Aug20
Sep20
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
07. 02.

JP1-MOBILNOST 1-2020

Veljavnost razpisa: 31. 08.
Status Odprt
JP1-MOBILNOST 1-2020

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2020

(v nadaljevanju: JP1-MOBILNOST 1-2020)

Naziv in sedež naročnika

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana

Predmet in področje javnega poziva

Predmet javnega poziva je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2020 na področju mobilnosti v tujini (M).

Cilji javnega poziva in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev

JAK bo kulturne projekte na področju mobilnosti v tujini (M) podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • neposredna podpora avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, literarnim agentom, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, ter prevajalcem leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega in v slovenski jezik;
  • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter razvoj kompetenc uveljavljenih in perspektivnih avtorjev leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku;
  • spodbujanje mreženja in razvoj kompetenc založnikov/urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ter literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del;
  • promocija in uveljavljanje prevajalcev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ter spodbujanje razvoja njihovih kompetenc;
  • spodbujanje izobraževanja in razvoja kompetenc prevajalcev leposlovnih ali humanističnih del v slovenski jezik na dogodkih v tujini;
  • krepitev operativnih zmogljivosti založnikov/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del in literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, spodbujanje njihovega mednarodnega povezovanja in vključevanja v mednarodne mreže in projekte, spodbujanje uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru ter krepitev potencialov za uspešno izvedbo projekta »Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu«.

                                                                                                                   

JAK bo v okviru poziva na področju mobilnosti v koledarskem letu 2020 za sofinanciranje izbrala največ dva (2) projekta posamičnega prijavitelja.

Obdobje sofinanciranja

Na tem javnem pozivu izbranim prijaviteljem bodo dodeljena sredstva na področju mobilnosti (M) za sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo izvedeni v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 31. 12. 2020.

Rok poziva in način oddaje vlog

Prijavitelji morajo vlogo oz. obrazce poziva izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si/si/avtorizacija povezava do nje pa tudi na naslovu http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/. Po končanem izpolnjevanju vloge v spletni aplikaciji morajo prijavitelji natisnjeno in lastnoročno podpisano vlogo  poslati tudi v fizični obliki na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, najpozneje do 31. 8. 2020.

 

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila

Anja Kovač, tel.: 01 230 05 75, e-pošta: anja.kovac(at)jakrs.si,

 

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: