Slovenia - Frankfurt Guest of Honour Candidate

Search the Database

Basic search

Search results

Author Translation title Translation language Translator
Anton Bebler Hyrje në integrime evropiane albanščina Nikollë Berishaj
Author: Anton Bebler
Translation title: Hyrje në integrime evropiane
Original title: Uvod v evropske integracije
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: KU Victory
Editor:
Year of publication: 2008
City of publication: Priština
County of publication: Kosovo
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre: humanistika
ISBN: 978-9951-495-09-7
ISSN:

Martin Berishaj Identiteti dhe shtetësia albanščina Nikollë Berishaj
Author: Martin Berishaj
Translation title: Identiteti dhe shtetësia
Original title: Identiteta in državljanstvo
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: KU Victory
Editor:
Year of publication: 2010
City of publication: Priština
County of publication: Kosovo
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre: humanistika
ISBN: 978-9951-495-28-8
ISSN:

Milan Dekleva Frika i ka sytë e hapur albanščina Nikollë Berishaj
Author: Milan Dekleva
Translation title: Frika i ka sytë e hapur
Original title: Zmagoslavje podgan
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: Dituria
Editor:
Year of publication: 2016
City of publication: Tirana
County of publication: Albanija
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre: Monografski
ISBN: 978-9928-217-31-8
ISSN:

Milan Dekleva Frika i ka sytë e hapur albanščina Nikollë Berishaj
Author: Milan Dekleva
Translation title: Frika i ka sytë e hapur
Original title: Zmagoslavje podgan
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: Shtëpia Botuese DITURIA
Editor: Eni Myrtollari
Year of publication: 2016
City of publication: Tirana
County of publication: Albanija
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre: monografski
ISBN: 978-9928-217-31-8
ISSN:

Jurij Hudolin Thjeshtri albanščina Nikollë Berishaj
Author: Jurij Hudolin
Translation title: Thjeshtri
Original title: Pastorek
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: Poeteka
Editor:
Year of publication: 2016
City of publication: Tirana
County of publication: Albanija
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre: Monografski
ISBN: 978-9928-230-04-1
ISSN:

Jurij Hudolin Thjeshtri : (Jeta në tokën e dreqit 1987-1990) albanščina Nikollë Berishaj
Author: Jurij Hudolin
Translation title: Thjeshtri : (Jeta në tokën e dreqit 1987-1990)
Original title: Pastorek : (življenje na hudičevi zemlji 1987-1990)
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: Botimet Poeteka/Qendra Multimedia
Editor:
Year of publication: 2016
City of publication: Tirana, Priština
County of publication: Albanija
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre: Monografski
ISBN:
ISSN:

Drago Jančar Druri pa emër albanščina Nikollë Berishaj
Author: Drago Jančar
Translation title: Druri pa emër
Original title: Drevo brez imena
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: Toena
Editor:
Year of publication: 2014
City of publication: Tirana
County of publication: Albanija
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre:
ISBN:
ISSN:

Milan Jazbec Bazat e dipolomacisë albanščina Nikollë Berishaj
Author: Milan Jazbec
Translation title: Bazat e dipolomacisë
Original title: Osnove diplomacije
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: KU Victory
Editor:
Year of publication: 2008
City of publication: Priština
County of publication: Kosovo
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre: humanistika
ISBN: 987-9951-495-06-6
ISSN:

Kajetan Kovič Miku im Piki Jakob albanščina Nikollë Berishaj
Author: Kajetan Kovič
Translation title: Miku im Piki Jakob
Original title: Moj prijatelj Piki Jakob
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: Rilindj
Editor:
Year of publication: 1987
City of publication: Priština
County of publication: Kosovo
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre:
ISBN:
ISSN:

Željko Kozinc gjarpri nën gur albanščina Nikollë Berishaj
Author: Željko Kozinc
Translation title: gjarpri nën gur
Original title: Kača pod kamnom
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: Emonica
Editor:
Year of publication: 1989
City of publication: Ljubljana
County of publication: Slovenija
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre:
ISBN:
ISSN:

Jernej Mlekuž Byrek.si?! Koncepte/receta albanščina Nikollë Berishaj
Author: Jernej Mlekuž
Translation title: Byrek.si?! Koncepte/receta
Original title: Burek.si?! Koncepti/recepti
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: Humanistica
Editor:
Year of publication: 2011
City of publication: Ferizaj
County of publication: Albanija
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre:
ISBN:
ISSN:

Boris Pahor Nekropoli albanščina Nikollë Berishaj
Author: Boris Pahor
Translation title: Nekropoli
Original title: Nekropola
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: Toena
Editor:
Year of publication: 2014
City of publication: Tirana
County of publication: Albanija
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre:
ISBN:
ISSN:

Slavko Pregl Gjenitë pa brekë albanščina Nikollë Berishaj
Author: Slavko Pregl
Translation title: Gjenitë pa brekë
Original title: Geniji brez hlač
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: Uegen
Editor:
Year of publication: 2012
City of publication: Tirana
County of publication: Albanija
Edition: 1. izdaja
Naziv publikacije:
Genre:
ISBN:
ISSN:

Vasilka Sancin, Borut Bohte E drejta diplomatike dhe konsullore albanščina Nikollë Berishaj
Author: Vasilka Sancin, Borut Bohte
Translation title: E drejta diplomatike dhe konsullore
Original title: Diplomatsko in konzularno pravo
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: KUV
Editor:
Year of publication: 2011
City of publication: Priština
County of publication: Kosovo
Edition: znanstvena monografija
Naziv publikacije:
Genre:
ISBN:
ISSN:

Janja Vidmar Kebaria, vajza që lexonte bukur albanščina Nikollë Berishaj
Author: Janja Vidmar
Translation title: Kebaria, vajza që lexonte bukur
Original title: Kebarie
Translation language: albanščina
Translator: Nikollë Berishaj
Publisher: ShB "Dituria" Tirana
Editor:
Year of publication: 2017
City of publication: Tirana
County of publication: Albanija
Edition:
Naziv publikacije:
Genre:
ISBN: 987-9928-217-41-7
ISSN:


« Back