Newsletter
Subscribe to newsletter

Tenders and Calls

###DATUM###

JR2-VKP-2013-2015

Tender validity: ###VELJAVNOST###
Status: Arhiv

Končno poročilo je dostopno v aplikaciji za razpise: https://jakrs.e-razpisi.si/si/avtorizacija.

Forms: ###OBRAZCI###
Documentation: ###PRILOGE###
Results: ###REZULTAT###

Have a question?

Name:
E-mail:
Organization:
Question: