Slovenia - Frankfurt Guest of Honour Candidate

Tenders and Public Calls

Database of Translations

Tenders and Calls

###DATUM###

JR3-KNJIGA-2014

Tender validity: ###VELJAVNOST###
Status: Arhiv

Končno poročilo za vsa področja je dostopno v aplikaciji za razpise: https://jakrs.e-razpisi.si/si/avtorizacija.

Forms: ###OBRAZCI###
Documentation: ###PRILOGE###
Results: ###REZULTAT###

Have a question?

Name:
E-mail:
Organization:
Question: