Newsletter
Subscribe to newsletter

Tenders and Calls

###DATUM###

JP1–USTVARJALNA-EVROPA–2017

Tender validity: ###VELJAVNOST###
Status: Zaprt

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije in poročilo o kulturnem projektu je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura (oznaka poziva: JP1–USTVARJALNA-EVROPA–2017).

Forms: ###OBRAZCI###
Documentation: ###PRILOGE###
Results: ###REZULTAT###

Have a question?

Name:
E-mail:
Organization:
Question: