Slovenia - Frankfurt Guest of Honour Candidate

Tenders and Calls

###DATUM###

JR12–INJ–2017

Tender validity: ###VELJAVNOST###
Status: Arhiv

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja knjižnih del slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2017 (oznaka razpisa: JR12–INJ–2017).

The Payment Claim for the 2017 Subsidy – Publication of Slovenian Books in German Language (JR12–INJ–2017).

Zahlungs-Antrag Formular für das bewilligte Kulturprojekt im Rahmen des Förderungsprogramms JR 12-INJ-2017.

Forms: ###OBRAZCI###
Documentation: ###PRILOGE###
Results: ###REZULTAT###

Have a question?

Name:
E-mail:
Organization:
Question: