Slovenia - Frankfurt Guest of Honour Candidate

Tenders and Public Calls

Database of Translations

Tenders and Calls

###DATUM###

JR4–CANKAR-2017–2018

Tender validity: ###VELJAVNOST###
Status: Arhiv

Obrazca OBR 1 - ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO KNJIŽNEGA PROJEKTA V OKVIRU CANKARJEVEGA LETA 2017-2018 in OBR2 - FINANČNA KONSTRUKCIJA-CANKAR-2017 sta namenjena pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje knjižnih projektov v okviru Cankarjevega leta za obdobje 2017-2018 (oznaka razpisa: JR4–Cankar-2017–2018)

Forms: ###OBRAZCI###
Documentation: ###PRILOGE###
Results: ###REZULTAT###

Have a question?

Name:
E-mail:
Organization:
Question: