EU Skladi

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Jul19
Aug19
Sep19
Oct19
Nov19
Dec19
Jan20
Feb20
Mar20
Apr20
May20
Jun20
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
26. 02.

JR2-USP-2010

Veljavnost razpisa: 26. 03.
Status Zaprt
JR2-USP-2010

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008 in 4/2010), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2010
(v nadaljevanju JR2-USP-2010)

Cilji javnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige v okviru projektnega razpisa 2 (JR2-USP-2010) v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- izvedba kakovostnih in prepoznavnih izobraževalnih projektov na področju knjige v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru,
- vključevanje izvajalcev javnega poklicnega usposabljanja na področju knjige v izobraževalne procese, - izboljšanje strokovne usposobljenosti zaposlenih in samozaposlenih na področju knjige.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana 1000

Razpisni rok
26. 2. 2010 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 26. 3. 2010.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: