EU Skladi

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov19
Dec19
Jan20
Feb20
Mar20
Apr20
May20
Jun20
Jul20
Aug20
Sep20
Oct20
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
21. 08.

JR7-E-ZALOŽNIŠTVO-2020

Veljavnost razpisa: 21. 09.
Status Arhiv
JR7-E-ZALOŽNIŠTVO-2020

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg)), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2020 (v nadaljevanju: JR7–E–ZALOŽNIŠTVO–2020)

 

Predmet in področja javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je:

  • Elektronske in zvočne knjige (EZ-K): sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave in objave kakovostnih izvirnih in prevodnih leposlovnih in humanističnih elektronskih in zvočnih knjig v slovenskem jeziku;
  • Spletni mediji (SM): sofinanciranje naslednjih kulturnih projektov: kritike aktualne knjižne produkcije slovenskih avtorjev za odrasle, mladino in otroke ter promocije knjižnih del slovenskih avtorjev s predstavitvijo odlomkov v obliki videoposnetkov.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR7–E–ZALOŽNIŠTVO–2020 v Uradnem listu RS dne 21. 8. 2020 in se izteče dne 21. 9. 2020.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjih obrazcih oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektniping@jakrspong.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Besedilo razpisa: JR7-E-ZALOŽNIŠTVO-2020

Obrazci:

  • Področje Elektronske in zvočne knjige

 

Primer položnice:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 11. 09. 2020).

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: