EU Skladi

Rezultati

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Jul19
Aug19
Sep19
Oct19
Nov19
Dec19
Jan20
Feb20
Mar20
Apr20
May20
Jun20
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava

JR6-RSK OŠ in SŠ-2013

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov "Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2013 - izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in dijaku prvega letnika"

več o razpisu

JR8-M-2013

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti za leto 2013

več o razpisu

JR9-PVP-2013

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vzorčnih prevodov v tuje jezike in prevodov v tuj jezike za leto 2013

več o razpisu

JR10-E-KNJIGE-2013

 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2013

več o razpisu

JR11-E-USP-2013

Javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2013 - razvoj in dvig kompetenc na področju elektronskega založništva

več o razpisu

JR12-RŠ-2013

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju rezidenčnih štipendij za leto 2013

več o razpisu

JR1-USP-2012

Javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2012

več o razpisu

JR2-MP-2012

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti in prevodov v tuj jezik za leto 2012

več o razpisu

JR3–RSK OŠ in SŠ–2012

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov "Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2012 - izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in dijaku prvega letnika"

več o razpisu

JR1-VKP-2010-2012

Javni razpis za izbor večletnih knjižnih projektov za obdobje 2010-2012

več o razpisu

JR8–ANTIKA–2010-2012

Javni razpis za izbor večletnih knjižnih projektov prevajanja in izdajanja temeljnih del antike za obdobje 2010-2012

več o razpisu

JR7-PROGRAM-2010-2012

Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2010-2012

več o razpisu

JR8-ZP-2012

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2012

več o razpisu

JR9-PPP-2012

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2012

več o razpisu

JR10-knjiga-2012

Javni projektni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2012

več o razpisu

JR11-ZM-2012

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2012

več o razpisu

JP1-MP-2011

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti in prevodov v tuj jezik za leto 2011

več o razpisu

JR1-KG-2011

Javni ciljni razpis za podporo delovanju knjigarn v letu 2011

več o razpisu

JR2-USP-2011

Javni razpis za izbor projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2011

več o razpisu

JR3-ZM-2011

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2011

več o razpisu