EU Skladi

Napoved javnega razpisa za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov (2019-2021)

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije bo v petek, 17. maja 2019 objavila Javni razpis za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2019 do 2021 (JR8–VKP–2019–2021).

Predmet javnega razpisa JR8–VKP–2019–2021 bo izbor izvajalcev in sofinanciranje večletnih zahtevnih izvirnih in prevodnih knjižnih projektov v tiskani obliki:

  • zbrana in izbrana dela leposlovna dela slovenskih avtorjev;
  • prevodi del klasikov in sodobnih avtorjev svetovne književnosti za otroke in odrasle ter temeljnih humanističnih del,  ki bodo prispevali k raznovrstnosti slovenskega knjižnega trga.

JAK bo v okviru tega javnega razpisa v sofinanciranje sprejela predvidoma do 10 večletnih knjižnih projektov.

Večletni zahtevni knjižni projekt je definiran kot posamično knjižno delo ali tematsko zaokrožena serija knjig, katerih konceptualna in uredniška zasnova zagotavlja celovitost projekta. Zahtevnost večletnega knjižnega projekta pomeni, da ga zaradi obsega (najmanj 50 AP ali najmanj 6.000 verzov), strokovne in /ali tehnične zahtevnosti ni mogoče pripraviti in objaviti v enem letu. Zahtevnost knjižnega projekta je utemeljena tudi z vidika umestitve knjižnega projekta na trg, zagotavljanja njegove vidnosti in dostopnosti ter komunikacije ciljnemu občinstvu.

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Prijavitelji bodo vloge oz. razpisne obrazce izpolnjevali v spletni aplikaciji, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

Razpis bo odprt do 17. maja do 17. junija 2019.

Kontaktna oseba za razpis: Vlasta Vičič, vlasta.vicicping@jakrspong.si, tel. 01 369 58 26.