EU Skladi

Podjetniški sklad objavil poziv za digitalni marketing

Se pripravljate na vzpostavitev nove spletne strani, mobilne aplikacije ali spletne trgovine in potrebujete finančna sredstva za pomoč pri realizaciji?

Slovenski podjetniški sklad ponuja v okviru kohezijskih sredstev javne pozive, eden izmed njih se imenuje VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING. Pozivi so namenjeni malim in srednje velikim podjetjem, pri čemer je pogoj le, da podjetje opravlja (tudi) gospodarsko dejavnost, torej - samozaposleni, s.p.-ji in tudi zavodi/društva se lahko prijavijo na poziv v kolikor opravljajo gospodarsko dejavnost – tržijo svoje storitve (upravičeni so torej tako založniški subjekti kot na primer samostojni avtorji, prevajalci, ilustratorji, lektorji ipd., registrirani kot samozaposleni v kulturi ali s.p.).

Poziv za digitalni marketing med drugim omogoča prijavo naslednjih upravičenih stroškov:

- Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500 EUR.

- Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000 EUR.

- Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500 EUR.

Opozarjamo na naslednjo omejitev - prijavitelji lahko koristijo vavčer le pri enem izmed ponudnikov, zajetih v naboru Podjetniškega sklada; točka 5.3. javnega poziva:

V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran in/ali mobilno aplikacijo in/ali spletno trgovino in/ali rezervacijske platformo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenija) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenija http://dihslovenia.si/katalogi/.

Vsi javni pozivi so odprti do porabe sredstev oziroma do konca marca 2023.

Več na: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi