EU Skladi

Najava razpisov JAK RS za sofinanciranje večletnih javnih kulturnih programov

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo v petek, 15. novembra 2019 objavila dva programska razpisa:

JR10-KNJIŽNI PROGRAMI-2020-2023: štiriletni programski razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020-2023

JR11-REVIJALNI PROGRAMI-2020-2022: triletni programski razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje revijalnih programov za obdobje 2020-2022.

 

Oba programska razpisa bosta odprta do ponedeljka, 23. decembra 2019.

 

KNJIŽNI PROGRAMI (KP)

Razpis je namenjen prijaviteljem, ki bodo med drugimi pogoji izpolnjevali pogoja:

  • da je pri prijavitelju v času izvajanja knjižnega programa 2020-2023 v pogodbenem razmerju vsaj ena (1) oseba, ki izvaja prijavljeni knjižni program; 

  • da so v obdobju 2017–2019 skupno izdali vsaj 21 knjig v slovenskem jeziku s področja leposlovja in humanistike in da prijavljajo letno najmanj sedem (7) in največ štiriindvajset (24) knjižnih del.

Na programskem razpisu bodo sofinancirani knjižni programi založnikov, ki vključujejo leposlovna knjižna dela vseh zvrsti in žanrov slovenskih avtorjev, prevodna leposlovna dela tujih avtorjev ter izvirna in prevodna dela s področij humanistike, kulture in umetnosti, ter upoštevajo založniške standarde, zagotavljajo visoko dostopnost knjižnega programa in prispevajo k pluralnosti slovenskega knjižnega trga.

V okviru knjižnih razpisa ne bodo sofinancirani pedagoška gradiva, učbeniki in priročniki, razstavni katalogi, zborniki simpozijev in priložnostni zborniki, znanstvene monografije in objave rezultatov znanstvenih raziskav. 

REVIJALNI PROGRAMI (RP)

Razpis je namenjen prijaviteljem, ki so v letu 2018 izdajali literarno, kulturno ali humanistično revijo, specializirano za področje umetnosti, ki je izhajala najmanj dvakrat letno, v letnem obsegu najmanj 12 avtorskih pol in v nakladi najmanj 200 izvodov.

OPOZORILO: triletni programski razpis je namenjen vsem revijam, ki izpolnjujejo zgoraj navedeni pogoj – dosedanjega dvoletnega projektnega razpisa ne bo, saj znižani pogoj števila zvezkov in obsega omogoča prijavo vsem izdajateljem revij, ki izpolnjujejo ta pogoj.

Na programskem razpisu bodo sofinancirane kakovostne revije za otroke, mladino in odrasle z nacionalnim dosegom (kulturne, literarne, humanistične revije in specializirane revije za različna področja umetnosti), ki prispevajo k raznovrstnosti revijalne produkcije.

Na razpisu ne bodo sofinancirani časopisi, revije z informativno-aktualističnimi vsebinami, vzgojno-izobraževalne revije, revije lokalnega značaja, znanstvene revije, ki sodijo primarno na področje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

Kontaktna oseba za razpis: 

  • Vlasta Vičič, vlasta.vicic@jakrs.si, tel. 01 369 58 26.


Predvidoma v petek, 22. novembra 2019 bosta objavljena programska razpisa za področja bralne kulture, literarnih prireditev in mednarodnega sodelovanja:

  • JR12-PROGRAMI BK IN LP-2020-2023: štiriletni programski razpis za izbor izvajalcev in        sofinanciranje na področjih bralne kulture ter literarnih prireditev za obdobje 2020-2023

  • JR13-PROGRAMI MS-2020-2023: štiriletni programski razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje mednarodnega sodelovanja za obdobje 2020-2023. 

Razpisa bosta predvidoma odprta do 6. 1. 2020.

Kontaktni osebi za razpisa:

  • Tjaša Urankar, tjasa.urankar@jakrs.si, tel. 01 369 58 25, Literarne prireditve in Bralna kultura. 

  • Katja Stergar, katja.stergar@jakrs.si, tel. 01 369 58 27, Mednarodno sodelovanje.

Predvidoma 31. januarja 2020 bo objavljen dvoletni projektni razpis za področje knjige, in sicer za sklope: izdaja knjig, bralna kultura, literarne prireditve in mednarodno sodelovanje. Razpis ne bo imel sklopa izdaja revij – revije bodo sofinancirane na triletnem razpisu JR11-REVIJALNI PROGRAMI-2020-2022.

Dokumentacija vseh najavljenih javnih razpisov bo na voljo na spletni strani JAK. Prijavitelji bodo vloge oz. razpisne obrazce izpolnjevali v spletni aplikaciji, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.