EU Skladi

Predviden program razpisov in pozivov JAK v letu 2020

V letu 2020 JAK predvidoma pripravlja osem javnih razpisov in štiri javne pozive, ki bodo objavljeni po spodnjem urniku:

Predvideni dvoletni projektni razpisi:

JR1-KNJIGARNE-2020-2021 - odprt 17. 1.- 17. 2. 2020

JR3-KNJIGA-2020-2021 za vsa področja razen revij (izdaja knjig; bralna kultura; literarne prireditve; mednarodno sodelovanje) - odprt 31. 1.- 2. 3. 2020

Predvideni enoletni javni razpisi:

JR2-RSK-2020: odprt 17. 1.-17. 2. 2020

JR4-PS-2020 (prevajalski seminar): odprt 7. 2.- 9. 3. 2020

JR7-eZaložništvo-2020: odprt 20. 3.- 24. 4. 2020

JR8-Štipendije KN-2020 (vsa področja): odprt 10. 4.- 11. 5. 2020

Predvideni javni pozivi:

JP1-mobilnost 1-2020: odprt 7. 2. 2020 do porabe sredstev oz. najkasneje do 1.7.2020 (za dogodke do vključno junija 2020)

JP4-mobilnost 2-2020: odprt 3. 7. 2020 do porabe sredstev oz. najkasneje do 15.10.2020 (za dogodke do konca leta)

JP2-posebni projekti-2020: odprt predvidoma 27. 3. 2020 do porabe sredstev oz. najkasneje do 15.10.2020

Predvideni javni razpisi in pozivi za tuje založnike/prijavitelje:

JR5-P-2020 (prevodi v tuje jezike): odprt 20. 3.- 8. 5. 2020 

JR6-INJ-2020 (podpora izidom v nemščini): odprt 20. 3.-24. 4. 2020

JP3-Trubar-2020 (podpora stroškom tiska): odprt 20. 3. 2020 do porabe sredstev oz. najkasneje do 15.10.2020

Naj spomnimo, da so trenutno odprti tudi naslednji štiriletni programski razpisi:

JR10-KNJIŽNI PROGRAM-2020-2023 - odprt 15. 11.- 23. 12. 2019

JR11-REVIJALNI PROGRAM-2020-2022 - odprt 15. 11.- 23. 12. 2019

JR12-PROGRAM BK IN LP-2020-2023 - odprt 22. 11.- 6. 1. 2020

JR13-PROGRAM MS-2020-2023 - odprt 22. 11.- 6. 1. 2020

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na gp.jakrsping@jakrspong.si ali 01 369 58 20. Spremljajte tudi našo spletno stran www.jakrs.si