EU Skladi

RAZPIS MENTORSKEGA PROGRAMA ZA NEUVELJAVLJENE TALENTE EU PROJEKTA VSAKA ZGODBA ŠTEJE/EVERY STORY MATTERS

Javna agencija za knjigo RS skupaj z Acesso Cultura, Associação Cultural (PT), Bluedar (DE), Mediart International (HR), Stichting ROSE (NL) in Vlaams Fonds voor de Letteren (BE) sodeluje v projektu  EU Vsaka zgodba šteje/Every story matters.

Projekt Vsaka zgodba šteje/Every story matters je zasnovan z zavedanjem, da imajo knjige veliko družbeno moč: branje širi obzorja in krepi empatijo. Otroci in mladostniki se v likih prepoznajo in se vanje vživijo, vendar pa knjižna ponudba nemalokrat zaostaja za vse bolj pestrimi ozadji, družinami in okolji, iz katerih otroci in mladostniki izhajajo. Cilj projekta je zato spodbuditi celotno produkcijsko verigo otroške in mladinske literature, ki temelji na inkluzivnosti, multikulturnosti in raznolikosti: od pisanja in izdajanja do prodaje.

Partnerji projekta bodo avtorjem knjig zagotovili mentorstvo, založnikom in agentom usposabljanje, da bodo znali prepoznati tovrstne knjige in jih ustrezno promovirati, otroke in mladostnike pa bodo aktivno vključili v celoten proces in pri njih skušali zaznati želje, potrebe, ideje in vizije ter seveda odzive na rezultate projekta, s čimer bo vzpostavljen učinkovit dialog med producenti in uporabniki literature.

Ena izmed aktivnosti projekta je tudi mentorski program za še neuveljavljene in nadarjene talente. V njem bo sodelovalo šest izbranih nadarjenih avtorjev ali avtoric iz šestih različnih držav EU.

Aktivnosti mentorskega programa: 

 • kontinuirano enoletno delo z izbranim mentorjem na področju priprave slikanice brez besed, 
 • dostop do brezplačnih spletnih masterclassov, namenjenih poglabljanju znanja na področju promocije inkluzivnosti, multikulturnosti in raznolikosti v otroških slikanicah, 
 • gostovanje na 2-tedenski rezidenci v eni izmed sodelujočih držav, 
 • kritje potnih stroškov in stroškov bivanja za obisk knjižnih sejmov v Bologni in Frankfurtu v letih 2020 in 2021, kjer boste predstavljali svoje delo, 
 • plačilo v vrednosti 1000 evrov bruto,
 • ohranitev avtorskih pravic za pripravljeno delo.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • ilustratorji, ki niso izdali več kot ene knjige,
 • ilustratorji, ki že imajo nekaj izkušenj na področju ilustracije za otroke in mladino,
 • ilustratorji, ki inkluzivnost razumejo kot enake možnosti za vse in želijo s svojim delom prispevati h raznolikosti današnje družbe, 
 • avtorji inovativnih ilustracij visoke kakovosti,
 • ilustratorji s tekočim znanjem angleščine.

Prijava je zaveza za dejavno sodelovanje v vseh aktivnostih mentorskega programa.

OKVIRNA ČASOVNICA:

Program se bo začel februarja 2020

Prvo srečanje tečajnikov bo potekalo na knjižnem sejmu v Bologni med 30. marcem in 4. aprilom 2020

Med majem in decembrom 2020 bodo potekali online masterclassi. 

Med januarjem 2021 in junijem 2021 se bodo tečajniki in tečajnice udeležili izbranih dvotedenskih rezidenc. 

Rok za oddajo končane neme slikanice je 30. junij 2021

20. – 24. oktobra 2021 in 19. – 23. oktobra 2022 boste svoje delo predstavili na knjižnem sejmu v Frankfurtu.

Svoje delo bo del ilustratorjev predstavil tudi na Zagreb Book Festival 2021 (21. – 27. maj) in vsi na Zagreb Book Festival 2022 (21. – 27. maj).


PRIJAVA:

Vsi elementi prijave morajo obvezno biti napisani v angleškem jeziku. Prijava naj vsebuje:

 • motivacijsko pismo, v katerem opredelite, zakaj bi radi sodelovali v projektu Vsaka zgodba šteje (pismo naj bo dolgo največ eno (1) A4 stran),
 • vaš življenjepis (največ dve (2) A4 strani),
 • portfolio preteklega dela (najmanj pet ilustracij v velikosti A4 in skupno največ 20 ilustracij v velikost A4),
 • potrdilo, da ste se pripravljeni udeležiti vseh aktivnosti programa.

 

Prijave pošljite na: talentping@everystorymatterspong.eu. V vrstici zadeva navedite: Application Talent Programme. Vse priloge morajo biti vključene v eno priponko.

Vprašanja lahko naslovite na: nika.kovacping@jakrspong.si ali katja.stergar@jakrs.si.

Končni rok za prijave: Sreda, 15. januar, ob 12.00, odločitev o izbiri bo znana do 10. februarja 2020.