EU Skladi

Aktualni pozivi in razpisi JAK

Do 10. marca je odprt Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila.

Do 9. marca 2020 je odprt Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike za leto 2020 (JR4-PS-2020).

Do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 6. 2020 je odprt Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2020  (JP1-mobilnost 1-2020).

 

Predvidoma 20. marca 2020 bomo odprli razpis JR7-eZaložništvo-2020, istega dne pa se odprejo tudi trije pozivi in razpisi za tuje založnike:

- JR5-P-2020 za prevode v tuje jezike (predvidoma odprt do 8. 5. 2020)

- JR6-INJ-2020 za izide v nemškem jeziku (predvidoma odprt do 24. 4. 2020)

- JP3-Trubar-2020 za podporo stroškov tiska (odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do 15. 10. 2020)