EU Skladi

Skupna bralnospodbujevalna akcija 2017

Akcija se začenja na mednarodni dan poezije.

21. 3. 2017 – na mednarodni dan poezije – se začenja skupna bralnospodbujevalna akcija z naslovom BEGUNCI in VEČKULTURNO RAZUMEVANJE, ki naj bi prispevala k medkulturnemu razumevanju. Od vrtca navzgor in po vsem slovenskem prostoru.