EU Skladi

Projekt Vključujemo in aktiviramo! izbran za primer dobre prakse

Projekt Javne agencije za knjigo RS Vključujemo in aktiviramo! je bil ponovno izbran kot primer dobre prakse na področju socialnih inovacij.

Aleš Novak, direktor JAK

Na povabilo Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta projekt na Odboru za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 predstavila Aleš Novak in Miha Marinč. Predstavitev je potekala 13. junija na Bledu.

Pri delu odbora sodelujejo predstavniki Evropske komisije, ministrstev, služb in uradov, gospodarskih in socialnih partnerjev, lokalnih skupnosti, predstavniki urbanega razvoja in sveta regij, invalidskih organizacij, nevladnih organizacij ter predstavniki s področja enakosti.