EU Skladi

Objavljena razpisa za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost ter za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike in mobilnosti urednikov oz. založnikov za leto 2017

30. junija 2017 je Javna agencija za knjigo RS na svoji spletni strani objavila naslednja razpisa:

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2017 (oznaka razpisa: JR7–ŠTIPENDIJE–2017)
Več o razpisu: JR7–ŠTIPENDIJE–2017

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike in mobilnosti urednikov oziroma založnikov za leto 2017 (oznaka razpisa: JR6–PM–2017)
Več o razpisu: JR6–PM–2017