EU Skladi

Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

Rok prijave je do vključno 21. 9. 2017.

Od 1. 9. 2017 do vključno 21. 9. 2017 je odprt javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Več informacij o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, je v dokumentu razpisa.