EU Skladi

Najava Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in uveljavljanje literarnih festivalov in prireditev v mednarodnem prostoru

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije bo v petek, 22. septembra 2017 objavila Javni razpis za sofinanciranje razvoja in uveljavljanja literarnih festivalov in prireditev v mednarodnem prostoru (v nadaljevanju: JR8–INT-2017).

Razpis bo odprt do 23. 10. 2017.

Predmet javnega razpisa JR8-INT-2017 je sofinanciranje razvoja in uveljavljanja slovenskih literarnih festivalov in prireditev v mednarodnem prostoru, s ciljem dviga prepoznavnosti najkakovostnejših slovenskih prireditev s področja knjige v tujini, razvoja kompetenc kulturnih producentov za uspešen nastop v okviru projekta Slovenija, častna gostja frankfurtskega knjižnega sejma, krepitve povezav med kulturnimi producenti ter tujimi partnerji, razvoja mreženja med slovenskimi in tujimi producenti ter med slovenskimi kulturnimi producenti s področja knjige ter področjem turizma doma in v tujini.

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK: www.jakrs.si.