EU Skladi

Najava Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2018 (JR2–E–ZALOŽNIŠTVO–2018)

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo v petek, 16. marca 2018, objavila Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2018 (oznaka razpisa: JR2–E–ZALOŽNIŠTVO–2018).

Razpis bo odprt do 16. aprila 2018.

Predmet razpisa je sofinanciranje na področju elektronskega založništva, in sicer:

  • Elektronske in zvočne knjige (EZ-K): sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave, objave in distribucije kakovostnih elektronskih in zvočnih knjig v slovenskem jeziku;
  • Spletni mediji (SM): sofinanciranje kulturnih projektov, ki so pomembni za razvoj in uveljavljanje literarne ustvarjalnosti v spletnih medijih.

Za sredstva na javnem razpisu na področju Elektronske in zvočne knjige prijavitelji ne morejo kandidirati z učbeniki in drugimi pedagoškimi gradivi, priročniki, razstavnimi katalogi, zborniki simpozijev in priložnostnimi zborniki, znanstvenimi monografijami, sofinanciranimi na razpisih ARRS, in objavami rezultatov znanstvenih raziskav.

Na področju Spletni mediji bodo v sofinanciranje sprejeti največ štirje (4) kulturni projekti.

JAK bo kulturne projekte na področju elektronskega založništva v letu 2018 podprla v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • pospeševanje nastajanja kakovostnih elektronskih in zvočnih izvirnih in prevodnih knjižnih del s področja leposlovja in humanistike v slovenskem jeziku, s poudarkom na delih sodobnih avtorjev,
  • pospeševanje nastajanja kakovostnih literarnih vsebin v slovenskem jeziku v spletnih medijih,
  • večanje dostopnosti elektronskih in zvočnih knjig v slovenščini,
  • večanje dostopnosti kakovostne literarne produkcije v spletnih medijih,
  • uveljavljanje in promocija literarne ustvarjalnosti v spletnih medijih,
  • podpora razvoju elektronskega založništva, zvočnih knjig ter delovanju slovenskih spletnih knjigarn in knjižnic.

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK: www.jakrs.si.

Kontaktna oseba za razpis: Vlasta Vičič, tel: 01 369 58 26, e-naslov: vlasta.vicicping@jakrs.si