EU Skladi

SFC objavil razpis za sofinanciranje razvoja scenarija – dobrodošli tudi scenariji po literarnih predlogah

Slovenski filmski center je 22. marca objavil Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2019. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma ter sofinanciranje razvoja scenarija igranega celovečernega filma po literarnih predlogah slovenskih avtorjev z namenom podpore projekta Slovenija častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2022. 

Na razpisu za sofinanciranje razvoja scenarija lahko sodelujejo producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj (J59.110), in fizične osebe, ki so glavni pisci prijavljenega scenarija.

Ena od možnosti je razvoj scenarija po literarni predlogi. Zavedamo se, da so filmarji, scenaristi, producenti tudi sami odlični bralci, ki spremljajo knjižno produkcijo, a za vse, ki morda v tem trenutku nimajo idej, smo na Javni agenciji za knjigo RS pripravili nekaj priporočil, ki jih je vredno prebrati - morda bodo filmski ustvarjalci našli potencial tudi v teh delih.  Pri navedenih naslovih ne gre za priporočilni seznam, smo pa poskušali upoštevati omejene produkcijske pogoje, v katerih delujejo slovenski filmski ustvarjalci. Deloma se izbor naslovov navezuje na izbor, ki je bil predstavljen na dogodku "Matching Books and Film" na filmskem festivalu v Pulju poleti 2018.

Leposlovje za odrasle in žanrska literatura

Mirt Komel: Medsočje (Goga, 2017)

Anja Mugerli: Spovin (Litera, 2017)

Mojca Širok: Pogodba (Mladinska knjiga, 2018)

Bronja Žakelj: Belo se pere na 90 (Beletrina, 2018)

Samo Rugelj: Resnica ima tvoje oči (Litera, 2018)

Agata Tomažič: Tik pod nebom (Goga, 2017)

Jurij Hudolin: Pastorek (Beletrina, 2008)

Tomo Podstenšek: Dvigalo (Litera, 2011)

Drago Jančar: In ljubezen tudi (Beletrina, 2018)

Evald Flisar: Besede nad oblaki (Cankarjeva založba, 2015)

Jani Virk: Brez imena (Cankarjeva založba, 2018)

Jani Virk: Med drevesi; zbirka kratke proze (Beletrina, 2016)

Mladinski romani

Vinko Möderndorfer: Kit na plaži (Mladinska knjiga, 2016)

Nika Matanovič: Razred (Založba Pivec, 2016)

V primeru razvoja scenarija po literarni predlogi je potrebno prijavi priložiti tudi dokazilo o urejenih avtorskih pravicah (opcijska pogodba ali pogodba; izjava ne zadostuje). Poleg zgoraj navedenih obrazcev so obvezne priloge tudi:

- sinopsis;

- načrt razvoja scenarija;

- reference scenarista (odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju).

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razvoj scenarijev po tem razpisu, je 70.000,00 EUR, od tega okvirno 40.000,00 EUR za razvoj scenarijev po literarnih predlogah slovenskih avtorjev. Najvišji možni znesek za posamezni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 7.000,00 EUR za izvirni scenarij ter 10.000,00 EUR za scenarij po literarni predlogi slovenskega avtorja.

Rok oddaje je 23. april.

Več na: https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/

Še en tovrsten razpis bo objavljen predvidoma v septembru.

Upamo, da bodo filmski ustvarjalci našli čimveč navdiha v slovenski literaturi ...