EU Skladi
  • Stavba JAK-spredaj

Dejavnosti

Izvajamo naslednje dejavnosti:

  • spodbujamo izdajanje kvalitetnih knjig in revij s področij leposlovja in humanistike,
  • spodbujamo razvoj elektronskega založništva,
  • s podeljevanjem delovnih štipendij in z drugimi ukrepi spodbujamo ustvarjalce s področij leposlovja in humanistike,
  • izvajamo knjižnično nadomestilo,
  • promoviramo slovensko knjigo in avtorje,
  • spodbujamo in izvajamo različne oblike mednarodnega sodelovanja na področju knjige, med katerimi so ključne prevajanje slovenskih avtorjev v tuje jezike in nacionalne predstavitve slovenskega leposlovja ter humanistike v mednarodnem prostoru,
  • povezujemo se z mednarodnimi institucijami, ki deluje¬jo na področju knjige,
  • pripravljamo projekt Slovenija – častna gostja Mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu,
  • zagotavljamo pogoje za razvoj bralne kulture,
  • spodbujamo razvoj knjigarniške mreže in zagotavljamo pogoje za večjo dostopnost knjige,
  • pripravljamo spletna portala knjig in revij,
  • sodelujemo pri načrtovanju strateških usmeritev na področju knjige,
  • vodimo evidenco podatkov, določeno z Zakonom o enotni ceni knjige,
  • sodelujemo z vladnimi organi in drugimi organizacijami, ki vplivajo na položaj knjige,
  • izdajamo upravne akte.