EU Skladi
  • Stavba JAK-spredaj

Kontakti

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Metelkova 2b
1000 Ljubljana

Splošne informacije

T: (01) 369 58 20
F: (01) 369 58 30
E: gp.jakrsping@jakrs.si

Delovna področja

Direktorica

Renata Zamida
T: (01) 369 58 20
E: renata.zamidaping@jakrs.si

Založništvo

Vlasta Vičič
T: (01) 369 58 26
E: vlasta.vicicping@jakrs.si

Mednarodna dejavnost

Katja Stergar
T: (01) 369 58 27
E: katja.stergarping@jakrs.si  

Bralna kultura

Tjaša Urankar
T: (01) 369 58 25
E: tjasa.urankarping@jakrs.si  

Knjižnično nadomestilo, Zakon o enotni ceni knjige

Miha Marinč
T: (01) 369 58 22
E: miha.marincping@jakrs.si

Operacija »Vključujemo in aktiviramo!«

Mojca Bergant Dražetić
T: (01) 478 79 30
E: mojca.bergant-drazetic@jakrs.si

Zarika Snoj Verbovšek
T: (01) 478 79 75
E: zarika.snoj-verbovsek@jakrs.si 

Portala Bližjiknjigi.si in Revije.si

Blaž Gselman
T: (01) 478 79 92
E: blaz.gselmanping@revije.si

Mednarodno sodelovanje - Frankfurt 2022

Anja Kovač
T:(01) 400 79 57
E: anja.kovacping@jakrs.si

Komunikacija in promocija

Tina Deu
T: (40) 123 245
E: tina.deuping@jakrs.si