EU Skladi
  • Dekle pred knjižno polico

Portal Revije.si

Portal Revije.si je Javna agencija za knjigo Republike Slovenije leta 2015 vzpostavila v okviru projekta s skrajšanim naslovom Portal Knjige na trgu, ki ga je prek Evropskega socialnega sklada delno financirala Evropska unija.

Portal povečuje dostopnost in prepoznavnost slovenskih literarnih, humanističnih in drugih kulturnih revij doma in v tujini. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK) na portalu brezplačno zagotavlja prostor in tehnično podporo za predstavitev revij in založb, ki jih izdajajo.

 

100mg clomid without prescription

 

Portal deluje kot spletni arhiv, v katerem so prosto dostopne celotne številke revij. Kompleksne iskalne možnosti pa uporabniku omogočajo ciljno pregledovanje objavljenega revijalnega gradiva za raziskovalne, pedagoške, študijske in ljubiteljske namene.

Trenutno je na portalu Revije.si 28 revij, ki izhajajo z denarno podporo JAK. Posamezne številke revij so prosto dostopne šest mesecev po izidu.

Portal je prek iskalnikov povezan z osrednjim slovenskim knjižnim portalom Bližjiknjigi.si, na katerem je predstavljena celotna sodobna slovenska knjižna produkcija in ki deluje kot stičišče vseh ključnih členov knjižne verige. Portal Revije.si nameravamo priključiti tudi portalu Digitalna knjižnica Slovenije (dLib) ter evropskima portaloma Europeana in Eurozine.