Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami

ŠOLSKO LETO 2023/2024

V šolskem letu 2023/2024 poteka projekt »Rastem s knjigo OŠ« za sedmošolce že osemnajstič (18), projekt »Rastem s knjigo SŠ« za dijake prvih letnikov pa štirinajstič (14).

Uradni začetek projekta »Rastem s knjigo SŠ 2023« v šolskem letu 2023/2024 je 8. oktober 2023.

Okvirni potek projekta v šolskem letu 2023/2024, program obiska v splošnih knjižnicah in predstavitvi izbranih knjig najdete na naslednjih povezavah:

Za osnovnošolce je bila izbrana knjiga avtorice Irene Androjna, Modri otok, z naslovno ilustracijo Eve Mlinar, Mladinska knjiga založba d.d. (25.500 izvodov). 

Za srednješolce je bila izbrana knjiga avtorja Vinka Möderndorferja, Romeo in Julija iz sosednje ulice, ilustracije: Jure Engelsberger, MIŠ založba (25.500 izvodov).

Dodatna spodbuda za branje – glej didaktično gradivo: Zmenek s poezijo, pripravila Anita Dernovšek za Miš založbo, Dob 2021.

ŠOLSKO LETO 2022/2023

S pričetkom šolskega leta 2022/2023 poteka še del projekta »Rastem s knjigo OŠ in SŠ« 2021/2022, ki je zaradi pandemije covid-19 ponekod ostal neizveden.

V šolskem letu 2022/2023 poteka projekt »Rastem s knjigo OŠ« za sedmošolce že sedemnajstič (17), projekt »Rastem s knjigo SŠ« za dijake prvih letnikov pa trinajstič (13).

Uradni začetek projekta »Rastem s knjigo SŠ 2022« v šolskem letu 2022/2023 je 7. november 2022.

V kolikor predvidenega obiska v splošni knjižnici ne bo možno izvesti zaradi morebitnega slabega epidemiološkega stanja v državi, se lahko poiščejo tudi alternativne rešitve izvajanja projekta »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2022« (obisk splošnega knjižničarja na šoli, izvedba projekta s strani šolskega knjižničarja, itd.), za katere se dogovarjajte šole in knjižnice individualno med seboj in sproti. Pri drugih oblikah izvajanja »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2022« je pomembno slediti osnovnim ciljem, tj. da je vsak učenec 7. razreda OŠ oz. dijak 1. letnika seznanjen z organizacijo splošne in šolske knjižnice ter da prejme v dar izbrano knjigo slovenskega avtorja ter knjigo tudi prebere.

Okvirni potek projekta v šolskem letu 2022/2023, program obiska v splošnih knjižnicah in predstavitvi izbranih knjig najdete na naslednjih povezavah:

Za osnovnošolce je bila izbrana knjiga avtorjev Boštjana Gorenca, Jake Vukotiča (ilustracije) s pomočjo Kozma Ahačiča z naslovom Reformatorji v stripu, Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport (25.500 izvodov). 

Za srednješolce je bila izbrana knjiga Mateje Gomboc Balada o drevesuMiš založba (25.000 izvodov).