Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami

Potrdila o izvajanju projekta Rastem s knjigo (RSK)

 

Potrdilo za koordinatorja na šoli oz. v splošni knjižnici:

A. Potrdilo za koordinatorja v splošni knjižnici

Vodstvo knjižnice na podlagi poročila o izvedenem projektu RSK, ki ga pripravi strokovni delavec, ovrednoti njegovo delo pri projektu v skladu z merili točkovanja, navedenimi v Navodilih (Merila VI./6) in strokovnemu delavcu izda potrdilo o izvedbi projekta.

Podlaga za vrednotenje:

 

B. Potrdilo za šolskega koordinatorja

Ravnatelj ali Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK) na podlagi poročila o izvedeni projektu izda potrdilo in sicer:

Vrednotenje za eno (1) točko: Šolski koordinator odda ravnatelju poročilo o opravljenem delu pri projektu RSK v navedenem šolskem letu. Ravnatelj ovrednoti poročilo in izda potrdilo o opravljenem delu šolskega koordinatorja v skladu z 28. alinejo a) razdelka 20. člena Pravilnika.

Vrednotenje za dve (2) točki: Šolski koordinator odda na JAK poročilo o opravljenem delu pri projektu RSK na predpisanem obrazcu, in sicer poročilo o izvedbi RSK v navedenem šolskem letu in vsebinski nadgradnji RSK na šoli oz. v povezavi s šolo, ki je potrjeno s strani ravnatelja. JAK ovrednoti poročilo in izda potrdilo o opravljenem delu šolskega koordinatorja v skladu s 5. alinejo b) razdelka 20. člena Pravilnika.

Podlaga za vrednotenje:

 

Poročilo o vsebinski nadgradnji projekta RSK OŠ in SŠ 2016/2017 

Poročilo o vsebinski nadgradnji projekta RSK OŠ in SŠ 2017/2018

Poročilo o vsebinski nadgradnji projekta RSK OŠ in SŠ 2018/2019

Poročilo o vsebinski nadgradnji projekta RSK OŠ in SŠ 2019/2020

Poročilo o vsebinski nadgradnji projekta RSK OŠ in SŠ 2020/2021

Poročilo o vsebinski nadgradnji projekta RSK OŠ in SŠ 2021/2022

Poročilo o vsebinski nadgradnji projekta RSK OŠ in SŠ 2022/2023 

 

POMEMBNO: Izpolnjen obrazec poročila s prilogami pošljite SAMO na e-poštni naslov JAK: tjasa.urankar@jakrs.si

Po navadni pošti poročil ni potrebno pošiljati!

OPOZORILO:
JAK pred koncem šolskega leta ne izdaja potrdila o nadgradnji za aktualno šolsko leto, temveč le za pretekla leta. 
Ko je objavljen aktualni obrazec (v juniju vsako leto), lahko pošljete poročilo.