EU Skladi
  • Košarkarji s knjigami

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA


Nacionalni mesec skupnega branja se je pričel leta 2018 na pobudo Bralnega društva Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Mestne knjižnice Kranj, Društva slovenskih pisateljev, Slovenske sekcije IBBY, Združenja splošnih knjižnic, Mariborske knjižnice in Mestne knjižnice Ljubljana. Partner in sofinancer javne komunikacijske akcije je že od vsega začetka tudi Javna agencija za knjigo RS.

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS vsako leto NMSB podpre z javno medijsko in plakatno komunikacijsko akcijo Beremo skupaj, sofinancirano s strani JAK RS v okviru programskega razpisa na področju bralne kulture.

NMSB se tradicionalno začenja na mednarodni dan pismenosti, 8. septembra, z nacionalnim strokovnim posvetom Bralnega društva Slovenije.

Podobo NMSB 2020 je prispevala JAK RS iz projekta Radi beremo. V sodelovanju z vrhunskima slovenskima ilustratorjema Marjanom Mančkom in Matjažem Schmidtom so leta 2010 na razglednicah, poštnih znamkah in plakatih nastale ilustracije s sporočili o pomenu branja.

Beremo skupaj – NMSB 2022 (8. september–9. oktober 2022):

https://nmsb.pismen.si/ 


V letošnjem letu smo za izhodišče Nacionalnega meseca skupnega branja 2022 vzeli misel irskega pisatelja in politika Richarda Steela (1672–1729), ki poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«

Podoba Beremo skupaj – NMSB 2022 je vidna na spletni strani: https://nmsb.pismen.si/, kjer je odprt spletni dogodkovnik, kamor lahko vnesete načrtovane dogodke in aktualne vsebine (branja v vseh oblikah, dogodki, organizirani v spletnih učilnicah, pogovori/druženja po spletu, virtualni knjižni sejmi, prodajne akcije v spletnih knjigarnah …).

Letošnjo likovno podobo Beremo skupaj – NMSB 2022 so soustvarili študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje – Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij (smeri: fotografija, grafično oblikovanje in ilustracija). Vse likovne rešitve študentov (28) bodo razstavljene ob različnih priložnostih. Strokovna žirija je za javno oglaševanje Beremo skupaj  izbrala tri podobe (plakate):

  • ilustracija: Zala Tiran (UL ALUO/OVK/Ilustracija/doc. mag. Marija Nabernik, 2022)
  • fotografija: Eric Contreras Mencinger (UL ALUO/OVK/Fotografija/doc. Emina Djukić, 2022)
  • grafično oblikovanje: Hana Hirnig (UL ALUO/OVK/Grafično oblikovanje/prof. Radovan Jenko, 2022).

Med vizualnimi rešitvami študentov Oddelka za grafično oblikovanje je nastalo tudi pet video plakatov.

Beremo skupaj!

 

2022

2021

2020

2019

2018