EU Skladi
  • Košarkarji s knjigami

Nacionalni mesec skupnega branja 2020

(8. september–11. oktober)

Nacionalni mesec skupnega branja se je pričel leta 2018 na pobudo Bralnega društva Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Mestne knjižnice Kranj, Društva slovenskih pisateljev, Slovenske sekcije IBBY, Združenja splošnih knjižnic, Mariborske knjižnice in Mestne knjižnice Ljubljana. Partner in sofinancer javne komunikacijske akcije je že od vsega začetka tudi Javna agencija za knjigo RS.

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS vsako leto NMSB podpre z javno medijsko in plakatno komunikacijsko akcijo Beremo skupaj, sofinancirano s strani JAK RS v okviru programskega razpisa na področju bralne kulture.

Letošnjo podobo Nacionalnega meseca skupnega branja 2020 – NMSB 2020 je prispevala Javna agencija za knjigo RS iz projekta Radi beremo. V sodelovanju z vrhunskima slovenskima ilustratorjema Marjanom Mančkom in Matjažem Schmidtom so leta 2010 na razglednicah, poštnih znamkah in plakatih nastale ilustracije s sporočili o pomenu branja.

Priprave na Nacionalni mesec skupnega branja ter akcijo Beremo skupaj so že v teku – vabimo vas, da se akciji pridružite kot soustvarjalci in udeleženci!

Nova podoba Beremo skupaj – NMSB 2020 je vidna na spletni strani: https://nmsb.pismen.si/, kjer je odprt spletni dogodkovnik, kamor lahko vnesete načrtovane dogodke in aktualne vsebine (branja v vseh oblikah, dogodki, organizirani v spletnih učilnicah, pogovori/druženja po spletu, virtualni knjižni sejmi, prodajne akcije v spletnih knjigarnah …).

Beremo skupaj!