EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
08. 01.

JR9-ZP-2010

Veljavnost razpisa: 29. 01.
Status Arhiv
JR9-ZP-2010

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2010
(v nadaljevanju: JR9-ZP-2010)

Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Razpisni rok: 
Javni razpis se prične 8. januarja 2010 in se zaključi 29. januarja 2010.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: