Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
25. 09.

JR8–VP–2015

Veljavnost razpisa: 26. 10.
Status Arhiv
JR8–VP–2015

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vzorčnih prevodov v tuje jezike za leto 2015 (v nadaljevanju: JR8-VP-2015)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, Ljubljana

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR8-VP-2015 je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vzorčnih prevodov v tuje jezike, ki bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru.

Osnovno razpisno področje
Predmet razpisnega področja je sofinanciranje priprave prvih vzorčnih prevodov leposlovnih ali esejističnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v izbran tuj jezik, in sicer za prozno besedilo največ v obsegu 1 AP (30.000 znakov s presledki), za poezijo pa največ deset (5) pesmi ali sto (100 verzov). Upravičeni prijavitelji so nosilci avtorskih pravic, avtorji oz. založbe, prijavljenih del.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 25. 9. 2015 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 26. 10. 2015.

Obrazci:

Prijavni obrazec za področje vzorčnih prevodov.

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni projekt na področju vzorčnih prevodov je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju vzorčnih prevodov v tuje jezike za leto 2015 (JR8-VP-2015).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: