EU Skladi
 • Mednarodna sejemska stojnica JAK

Projektno-programska skupina "Frankfurt 2023" in kuratorja projekta

Leta 2020 je začela delovati projektno-programska skupina "Frankfurt 2023", katere člani so:

 • Bojan Švigelj, na predlog Zbornice založnikov in knjigotržcev,
 • Valentina Smej Novak, na predlog Društva slovenskih založnikov,
 • Dušan Merc, na predlog Društva slovenskih pisateljev,
 • Majda Koren, na predlog Društva slovenskih pisateljev, mladinska sekcija,
 • Tanja Petrič, na predlog Društva slovenskih književnih prevajalcev,
 • Alenka Urh, na predlog Društva slovenskih literarnih kritikov,
 • Luka Novak, na predlog Sazor - slovenske avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja Giz,
 • dr. Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, vezano na mandat,
 • mag. Marjeta Pečarič, skrbnica JAK na Ministrstvu za kulturo, vezano na funkcijo skrbnice JAK,
 • dr. Dimitrij Rupel, direktor JAK
 • Anja Kovač, Javna agencija za knjigo RS – koordinatorka projektne skupine; članica projektne ekipe pri JAK,
 • Saša Šavel-Burkart, vodja Slovenskega kulturnega centra v Berlinu,
 • Amalija Maček, prevajalka in medkulturna posrednica.

Pristojnosti in naloge projektno programske skupine so medsebojno posvetovanje, posredovanje predlogov za pripravo vsebinskega in izvedbenega koncepta Slovenije kot častne gostje na knjižnem sejmu v Frankfurtu, potrjevanje vsebinskega in izvedbenega koncepta in spremljanje učinkov projekta »Slovenija, častna gostja na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2023«.

Izdajatelj sklepa lahko projektno programsko skupino na svojo pobudo ali na pobudo drugih posameznikov dopolni z dodatnimi člani.

 

Kuratorja projekta

V soglasju z dosedanjimi domačimi in tujimi partnerji projekta Frankfurt 2023 (založniki, agenti, poznavalci) ter strokovnimi službami JAK RS  po sklepu direktorja JAK RS delujeta kuratorja projekta, dr. Matthias Göritz in ddr. Igor Grdina, ki bosta s svojim znanjem in dragocenimi izkušnjami bistveno nadgradila projekt ter omogočila njegovo učinkovito izvajanje in dolgoročne učinke.

Matthias Göritz je nemški pisatelj, pesnik, dramatik in prevajalec, ki prevaja tudi iz slovenščine. Za svoj prozni prvenec (Der kurze Traum des Jakob Voss, 2005) je prejel nagrado Mara-Cassens-Preis. Po študiju filozofije in književnosti je dolgo živel v Moskvi, Parizu, Chicagu in v New Yorku. Je gostujoči profesor na številnih tujih univerzah in prejemnik mnogih mednarodnih literarnih štipendij. Trenutno je profesor na Univerzi Washington v St. Louisu v ZDA, kjer je zasnoval nov študijski program kreativnega pisanja.

Igor Grdina je slovenski literarni zgodovinar, zgodovinar, dramatik, esejist in prevajalec. Po študiju slovenskega jezika s književnostjo in zgodovine, ki ju je sklenil z doktoratoma, je bil profesor na univerzah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in na AMEU ter znanstveni svetnik na ZRC SAZU in ICK. Po en semester je na dunajski univerzi predaval slovensko književnost in vzhodnoevropsko zgodovino. Vabljena predavanja je imel na Humboldtovi univerzi v Berlinu ter na univerzah v Tübingenu, Regensburgu, Gradcu in Celovcu. Njegov opus obsega več kot 30 samostojnih knjig.

 

Frankfurtska komisija

Med aktualnimi nalogami Javne agencije za knjigo (JAK), ki so povezane s Frankfurtskim knjižnim sejmom (FKS) 2023, je tudi posredovanje naslovov slovenskih knjig – potem, ko jih predlagajo slovenske založbe – nemškim urednikom in založnikom oz. agencijam. Iz predvidoma velikega števila predlogov knjig s področja leposlovja in humanistike (non-fiction) bo treba oz. bi bilo mogoče izbrati okrog 80 naslovov. To je zahtevno in odgovorno delo, za katero je/bo pooblaščena posebna komisija ekspertov, ki jo imenujemo frankfurtska komisija. Člani/ce komisije bodo pregledovali in izbirali med predlogi slovenskih založb z mislijo na pričakovanja nemških založnikov oz. evropskega knjižnega trga. Za svoje delo bodo plačani v skladu z merili, ki jih upošteva JAK.

Za člane/članice frankfurtske komisije je direktor JAK RS imenoval: Aleša Bergerja, Silvijo Borovnik, Igorja Grdino, Matejo Komel-Snoj, Janka Kosa, Miho Kovača, Urško Perenič, Mimi Podkrižnik in Igorja Saksido. Direktor JAK bo sodeloval pri delu komisije, vendar ne bo glasoval za njene odločitve ali proti njim; razen v primeru, ko bi bila komisija neenotna oz. bi neki predlog razdelil komisijo na dva enaka dela. Takrat bi direktor razrešil blokado s tem, da bi glasoval bodisi za predlog ali proti njemu.