EU Skladi
 • Mednarodna sejemska stojnica JAK

Projektno-programska skupina "Frankfurt 2023"

Leta 2020 je začela delovati projektno-programska skupina "Frankfurt 2023", katere člani so:

 • Nataša Detič,  na predlog Društva slovenskih založnikov (vezano na mandat predsednice društva);
 • Bojan Švigelj, na predlog Zbornice založnikov in knjigotržcev;
 • Jani Virk, avtor, na predlog Društva slovenskih pisateljev;
 • Majda Koren, avtorica, na predlog Društva slovenskih pisateljev, mladinske sekcije;
 • Luka Novak, na predlog Slovenska avtorske in založniške organizacije za pravice reproduciranja Giz (Sazor);
 • Amalija Maček, na predlog Društva slovenskih književnih prevajalcev DSKP in na predlog JAK kot članica strokovne komisije JAK za mednarodno področje;
 • Alja Predan, za področje gledališča, na predlog JAK;
 • Barbara Čeferin za področje fotografije, na predlog JAK;
 • Blaž Peršin, direktor Zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane, za področje muzejske dejavnosti, na predlog JAK;
 • Matevž Čelik, direktor Muzeja za arhitekturo, za področje muzejske dejavnosti, na predlog JAK;
 • Peter Baroš za področje glasbe, na predlog JAK;
 • Vesna Horžen, na predlog Zveze splošnih knjižnic (vezano na mandat predsednice Zveze);
 • Nataša Bučar, direktorica javne agencije Slovenski filmski center, za področje filma, na predlog JAK;
 • Miha Kovač z akademskega področja knjige in založništva, na predlog JAK;
 • Predstavnici ustanovitelja na predlog Ministrstva za kulturo; vezano na mandat (državna sekretarka Ignacija Fridl Jarc in skrbnica pogodbe JAK Marjeta Pečarič);
 • Renata Zamida, direktorica JAK, vezano na mandat;
 • Anja Kovač, vodja projektne skupine in koordinatorka projekta pri JAK.

Pristojnosti in naloge projektno programske skupine so medsebojno posvetovanje, posredovanje predlogov za pripravo vsebinskega in izvedbenega koncepta Slovenije kot častne gostje na knjižnem sejmu v Frankfurtu, potrjevanje vsebinskega in izvedbenega koncepta in spremljanje učinkov projekta »Slovenija, častna gostja na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2023«.

Mandat članov projektno-programske skupine traja tri leta od izdaje sklepa (25. 5. 2020) in se lahko po potrebi podaljša z novim sklepom. Izdajatelj sklepa lahko projektno programsko skupino na svojo pobudo ali na pobudo drugih posameznikov dopolni z dodatnimi člani.