EU Skladi

Priložnosti za tuje podpore založnikom in prevajalcem v času pandemije covid-19 in po njej

Medtem ko razpisi Javne agencije za knjigo, namenjeni mednarodni promociji slovenske literature in avtorjev, po priporočilu Ministrstva za kulturo v času pandemije covid-19 mirujejo do sprejema rebalansa oziroma nadaljnjih navodil, je slika v tujini povsem drugačna. Nekatere evropske države v času pandemije prevajanju in promociji svoje literature namenjajo celo dodatna izredna sredstva za tuje založnike in prevajalce. V nadaljevanju naštevamo nekaj primerov dobre prakse in dodajamo celovit pregled institucij in subvencij po državah v obliki PDF datoteke:

 

Nizozemska (Letterenfonds): dodatnih 100.000€ za prevajalce iz nizozemščine in produkcijska sredstva za tuje založnike

Nizozemski Letterenfonds prevajalcem iz nizozemščine ponuja pavšal v višini 500€ za pripravo vzorčnih prevodov nizozemskih knjig. S tem želijo spodbuditi izdajanje novih prevodov nizozemske literature in zagotoviti delo prevajalcem. Rok za prijavo predlogov je 15. junij 2020.

Poleg tega so odprli dodatno možnost za tuje založnike: do konca leta 2020 imajo založniki možnost, da kandidirajo ne le za kritje stroškov prevoda nizozemske knjige (do 100% za klasike, do 70% za ostale upravičene kategorije), ki jo nameravajo izdati, temveč tudi za dodatnih 750-1.500€ za kritje produkcijskih stroškov. Prejete vloge ocenjujejo vsaka dva meseca.

Poleg tega ponujajo sredstva za promocijo že izdanih prevodov – ker potovanja avtorjev trenutno niso mogoča, finančno spodbujajo spletne promocije knjig.

Več informacij na: http://www.letterenfonds.nl/en/translation-subsidy

 

Katalonija (Institut Ramon Llull): vsi razpisi ponovno odprti

Konec aprila so razpise ponovno odprli tudi pri katalonskem inštitutu Ramon Llull, kjer so trenutno odprti razpisi, s katerimi želijo podpreti prevode iz katalonščine in okcitanščine, promocijo prevodov na tujem v obliki dogodkov, literarnih festivalov in promocijskih kampanj, za objavo prevedenih tekstov v tujih revijah in za promocijske dogodke za ilustrirana dela ilustratorjev z območja Katalonije ali Balearskih otokov. Poleg tega so odprte prijave na prevajalsko rezidenco, podpora mobilnosti avtorjev in podpora vzorčnim prevodom.

Več informacij na: https://www.llull.cat/english/subvencions/subvencions.cfm


Finska (Fili): zajamčeno 50% financiranje vsakega upravičenega prijavljenega prevoda

Finski literarni fond v času pandemije deluje nemoteno, enaki ostajajo tudi roki za prijave na njihove razpise. Trenutno so aktualni razpisi za vzorčne prevode, promocijo prevodov in za t. i. poročila bralcev, ki jih lahko naročijo tuji založniki, ki se zanimajo za določen naslov finske avtorice ali avtorja, a želijo najprej zunanje mnenje.

Novost, ki so jo uvedli tekom pandemije, pa je jamstvo kritja vsaj 50% stroškov prevoda vsem prijaviteljem, kar bo veljalo skozi vse letošnje leto oz. do porabe sredstev.

Več informacij na: https://fili.fi/en/the-nordic-literature-export-organisations-launch-new-initiative/

 

Za vas smo pripravili tudi pregled institucij, ki podeljujejo subvencije in druge oblike podpore uveljavljanju svoje literature na tujem, po državah in sicer po evropskih in nekaj izvenevropskih državah. Popis institucij in podpor najdete tukaj.