Preskoči na vsebino

Najava javnih razpisov za leto 2012

Objavljen je seznam in terminski plan predvidenih javnih razpisov na Javni agenciji za knjigo RS za leto 2012.

Okvirni razpored objave razpisov in pozivov JAK za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter znanstvenega tiska v letu 2012 v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK:

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2012 (JR8-ZP-2012) bo objavljen predvidoma 30. 9. 2011.

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2012 (JR9-PPP-2012) bo objavljen predvidoma 30. 9. 2011.

Javni projektni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2012 (JR10-knjiga-2012) bo objavljen predvidoma 28. 10. 2011.

Poziv k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012 na podlagi izvedenih javnih razpisov JR7-PROGRAM-2010-2012 (področja bralna kultura, literarne prireditve, mednarodno sodelovanje, izdaja knjig, izdaja revij),

JR8-antika-2009 in JR1-VKP-2010-2012 bo objavljen predvidoma 4. 11. 2011.

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2012 (JR11-ZM-2012) bo objavljen predvidoma 18. 11. 2011.

Javni ciljni razpis za podporo delovanju knjigarn v letu 2012 (JR1-KG-2012) bo objavljen predvidoma 20. 1. 2012.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2012 (JR2-USP-2012) bo objavljen predvidoma 27. 1. 2012.

Javni razpis za sofinanciranje prevodov del slovenskih avtorjev v tuje jezike in mobilnost bo objavljen predvidoma v februarju 2012.