Preskoči na vsebino

Zakon o enotni ceni knjige zamrznjen - navodila in priporočila založnikom glede uporabe Portala ZECK na spletni strani JAK

ZECK se ne izvaja med 23.10.2020 in 22.4.2022. Vsem založnikom priporočamo (sofinancirane pa kot doslej pogodbeno zavezujemo), da knjige v podatkovno bazo JAK vpisujete še naprej, ker vpisani podatki pomembno bogatijo sistem COBISS in bodo služili tudi kot vir podatkov za analizo smiselnosti začasne zamrznitve uporabe Zakona o enotni ceni knjige.

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 152/20 z dne 23. oktobra 2020 je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP).

Zakon v 129. členu med drugim določa, da se Zakon o enotni ceni knjige (Uradni list RS, št. 11/14) od uveljavitve tega zakona (tj. od 23. oktobra 2020) do 30. aprila 2022 ne uporablja oz. zamrzne.

Vse obveznosti in pravice, ki so izhajale iz ZECK, so s tem zamrznjene oz. ne veljajo, vključno s šestmesečnim obdobjem enotne cene od datuma prodaje.


Javna agencija za knjigo ob tem sporoča, da bo svoj Portal ZECK nemoteno vzdrževala tudi naprej in poziva založnike k njegovi nadaljnji uporabi, kljub temu da stolpič "konec veljavnosti enotne cene knjige" ne bo več aktualen (in zato viden v sivinah).

Portal ZECK je namreč neposredno povezan z bazo COBISS; slednja s portala črpa številne za uporabnike koristne podatke, predvsem metapodatke, kot so naslovnica, podrobnejše informacije o knjigi itd. Z vpisovanjem teh podatkov (predvsem tistih, ki so bili tudi doslej opredeljeni kot neobvezni, a koristni) boste bralcem in kupcem vaših knjig omogočili dostop do informacij o vaših izdajah, predvsem pa zagotovili boljšo spletno vidnost knjižnih izdaj.

Vsi založniki, ki so pogodbeniki JAK (torej so njihove knjižne izdaje subvencionirane), so obvezani podatke o izidih knjig vpisovati še naprej, to bo torej tudi v obdobju zamrznitve ZECK (24.10.2020 - 30.4.2022) opredeljeno kot njihova pogodbena obveza.

Priporočilo JAK, da se tudi v času zamrznitve ZECK Portal ZECK nemoteno in ažurno uporablja, pa velja prav vsem založnikom oziroma za vse izdane knjižne naslove, skladno z zgoraj podano razlago.

Narodna in univerzitetna knjižnica ob zamrznitvi Zakona o enotni ceni knjige obvešča vse založnike, da še naprej veljajo vse določbe Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub, Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09): 
8. člen ZOIPub, ki določa kolofon vključno z navedbo maloprodajne cene v/na publikaciji in priprava zapisa CIP v skladu s pravili NUK ter navedbo mednarodnih identifikatorjev ISBN, ISMN in ISSN v skladu z mednarodnimi pravili: https://www.nuk.uni-lj.si/informacije/cip

Oddaja obveznega izvoda (4 oziroma 16 obveznih izvodov na fizičnih nosilcih) v 15 dneh: https://www.nuk.uni-lj.si/informacije/obvezni-izvod-fizicni-nosilci-zapisa

Oddaja obveznega izvoda spletnih publikacij v 15 dneh: https://www.nuk.uni-lj.si/informacije/obvezni-izvod-elektronski-spletni-nosilci-zapisa