EU Skladi

Google knjige

Obvestilo lastnikom avtorskih pravic

Z Ministrstva za kulturo RS so nam poslali obvestilo za avtorje, založnike in druge osebe, lastnike avtorskih pravic za knjige ali drugi pisno gradivo, ki je bilo uporabljeno za projekt Google knjige.

Popolne informacije, vključno s celotnim obvestilom, najdete na tej spletni strani http://www.googlebooksettlement.com.

K. S.