EU Skladi

Najava razpisa za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino

Javna agencija za knjigo RS bo v petek, 19. 2. 2021 objavila Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2021.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino.

JAK bo predvidoma sofinancirala skupno pet (5) slikanic/stripov.

Posamezni prijavitelj lahko prijavi največ dva (2) knjižna projekta.

Na razpis se lahko prijavijo tudi založniki, ki so sofinancirani v okviru dvoletnega projektnega razpisa 2020-2021 in štiriletnega programskega razpisa za knjižne programe, vendar ne slikanicami/stripi, ki so že ali bodo sofinancirani v letu 2021 iz naslova omenjenih razpisov.

Razpis bo odprt do ponedeljka, 22. 3. 2021.

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Prijavitelji bodo vloge izpolnjevali na obrazcih, objavljenih na spletni strani.

Kontaktna oseba za razpis: Vlasta Vičič, vlasta.vicic@jakrs.si, tel. 01 369 58 26.