EU Skladi

Najava Javnega razpisa za sofinanciranje izdaje knjig ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije 

Javna agencija za knjigo RS bo v petek, 26. 2. 2021 objavila Javni razpis za sofinanciranje izdaje knjig ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije (v nadaljevanju: JR2–IK–30 LET–2021).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave in izdaje izvirnih knjižnih del v slovenskem jeziku, ki obravnavajo teme in vsebine v povezavi s 30. obletnico samostojnosti Slovenije. Sofinancirana bodo leposlovna dela vseh zvrsti in žanrov za odrasle, mladino in otroke ter humanistična in esejistična dela.

JAK bo predvidoma skupno sofinancirala šest (6) knjižnih izdaj.

Posamezni prijavitelj lahko prijavi največ eno (1) knjižno delo.

Na razpis se lahko prijavijo tudi založniki, ki so sofinancirani v okviru dvoletnega projektnega razpisa 2020-2021 in štiriletnega programskega razpisa za knjižne programe, vendar ne s knjižnimi deli, ki so že ali bodo sofinancirani v letu 2021 iz naslova omenjenih razpisov.

Razpis bo odprt do ponedeljka, 29. 3. 2021.

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Prijavitelji bodo vloge izpolnjevali na obrazcih, objavljenih na spletni strani.

Kontaktna oseba za razpis: Vlasta Vičič, vlasta.vicic@jakrs.si, tel. 01 369 58 26.