EU Skladi

Pojasnilo v.d. direktorja Javne agencije za knjigo

To pojasnilo je po vsem videzu potrebno, ker si ponekod (npr. v mariborskem Večeru) postavljajo vprašanja o primernosti priprav na Frankfurtski knjižni sejem (FKS), ki je z odločitvijo o Sloveniji kot častni gostji leta 2023 počastil slovensko knjigo oz. književnost.

Naloga Javne agencije za knjigo (JAK) je skrb za slovensko knjigo in za slovenske avtorje, v naslednjih mesecih in letih pa mora poskrbeti tudi za njihovo primerno predstavitev v tujini, npr. na FKS. To ne bo le priložnost za uveljavitev posameznih umetniških oz. kulturnih dosežkov, ampak tudi priložnost za uveljavitev Slovenije, njenega položaja in ugleda v Nemčiji in v Evropski uniji. Tudi po zaslugi slovenskih pisateljev, ki so se izkazali že pri postavljanju slovenske narodne države, je postala slovenščina evropska oz. svetovna realnost, ki jo je nujno potrebno vzdrževati na najvišji mogoči ravni.

JAK je z namenom, da na FKS oz. evropski publiki predstavi najboljše kulturne dosežke in dokaže, da imamo Slovenci Nemcem in Evropejcem kaj povedati, že v preteklosti izbral nekaj uradnih in formalnih orodij, s katerimi je mogoče doseči omenjene naloge in cilje. Ta orodja so predvsem strokovne komisije in Svet agencije JAK, t.i. "kuratorji", tuje agencije za promocijo slovenskih knjig, seveda pa tudi strokovno osebje slovenske agencije za knjigo. V teh odnosih se razvija tvorno sodelovanje (in tekmovanje), predvsem pa objektivno informiranje. Slovenija mora v tujini predstaviti projekte, ki tujino zanimajo in ki rešujejo morebitne vrzeli pri splošni informiranosti o Sloveniji. V avgustu 2021 naj bi sodelavcem v Nemčiji poslali nekaj prvih (recimo 15) predlogov (naslovov, avtorjev), s katerimi bi poskusili prodreti pri vodilnih nemških založnikih. Nekaj imen so nam sugerirali skrbniki v ZRN, za nove predloge (in za morebitne ugovore) - za prvo in naslednje runde - pa je v.d. direktorja prosil tudi slovenske založbe. Vsi predlogi bodo predmet strokovnih postopkov. Kako bo mogoče doseči ravnovesje med demokracijo in kvaliteto, bo odvisno od obstoječih, nemara tudi od izpopolnjenih orodij oz. postopkov. Direktor agencije se zaveda, da ga ponekod smatrajo kot odgovornega za vse, kar se godi v zvezi s pripravami na FKS. Direktor upa, da mu bodo sogovorniki poleg odgovornosti dopustili tudi nekatere pristojnosti, ki so sicer urejene v aktih agencije in v pogodbah, ki jih JAK oz. Ministrstvo za kulturo podpisujeta s Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).
 
dr. Dimitrij Rupel