EU Skladi

Kulturni bazar 2022

Spoštovane, spoštovani! 

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v četrtek, 31. marca 2022, med 8. in 20. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani na nacionalnem medresorskem strokovnem usposabljanju Kulturni bazar 2022.

Program največjega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje vključuje več kot štirideset dogodkov: predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavkam in delavcem ter študentkam in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora …). Osrednja tema bo Kultura in umetnost/blagostanje* družbe in posameznika. Spraševali se bomo, kaj je blagostanje, kako ga razumemo v polju kulture in umetnosti, kakšno mesto imata kultura in umetnost pri gradnji blagostanja družbe in posameznika, kje je mesto kulture in umetnosti v pojmovanju blagostanja na različnih področjih (zdravja, sociale, prostora, okolja …), kako kultura in umetnost prispevata h kakovosti bivanja v urbanih okoljih in kako na podeželju, kako pripomoreta k posameznikovemu in družbenemu blagostanju.

* »Well-being« – različne stroke oziroma področja uporabljajo tudi izraze, kot so dobrobit, blaginja, dobro počutje, kakovost bivanja in podobno.

 

Program brezplačnega usposabljanja in prijavnica sta objavljena na: https://kulturnibazar.si/objave/kulturni-bazar-2022/

Prijavite se lahko do 24. marca 2022. Udeleženci prejmejo potrdilo o strokovnem usposabljanju.   
 
Z veseljem vas pričakujemo na usposabljanju ter vas lepo pozdravljamo!

Ana Petrovčič, nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar v CD
Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka KUV na MK
Nada Požar Matijašič, nacionalna koordinatorka KUV na MIZŠ

Štirinajsti Kulturni bazar pripravljamo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za okolje in prostor ter CMEPIUS-om pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Izvršni producent prireditve je Cankarjev dom v Ljubljani.