EU Skladi

Napoved razpisa za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih (v nadaljevanju: JR3–FRANKFURT-P–2022)

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo v petek, 11. marca 2022 objavila Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih (v nadaljevanju: JR3–FRANKFURT-P–2022).

Razpis bo odprt do 15. aprila 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v nemščini, angleščini in francoščini.

Razpis je namenjen založnikom iz Evropske unije, vendar izven Slovenije.

Založniki lahko zaprosijo za fiksen znesek 5.398,48 EUR za stroške prevoda, avtorskih pravic, dela, oblikovanja in tiska.

 

Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo vsaj 40 projektov za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih.

JAK bo subvencije na področju tega javnega razpisa dodeljevala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • prevajanje in izdajanje kakovostnih izvirnih slovenskih knjižnih del v tujih jezikih;
  • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini;
  • večanje vidnosti in ugleda slovenske literature in humanistike v mednarodnem prostoru;
  • podpora prevajalcem iz slovenščine v tuje jezike.

 

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si.

Kontaktna oseba za razpis:

Katja Urbanija, e-pošta: katja.urbanija(at)jakrs.si, tel: 00386 (0)1 320 28 30