EU Skladi

KULTURNI BAZAR, Cankarjev dom, 31.3.2022

V Cankarjevem domu bo, dne 31.3. 2022, v okviru Kulturnega bazarja, JAK na področju bralne kulture izvedla predstavitev z naslovom:

ŠČEPEC BRALNE KULTURE  - https://kulturnibazar.si/kultbaz_program/scepec-bralne-kulture-2/

Obiskovalci bodo seznanjeni s projekti in programi, s katerimi se ukvarjajo ustanove na področju bralne kulture.

Posebna pozornost bo posvečena tistim, ki so namenjeni šolski populaciji različnih starostnih skupin ter ponudbi za mentorje in strokovno občinstvo. V ospredju bodo tematski sklopi, ki povezujejo KUV z razvojem socialnih spretnosti, lokalnimi skupnostmi, medgeneracijskim sodelovanjem in ozaveščanjem javnosti o učinkih bralne kulture. Izbrane predstavitve se bodo osredotočale na spodbujanje otrok, mladih in tudi starejših k ustvarjalnemu učenju, branju in opismenjevanju skozi umetnost in kulturo.

VLJUDNO VABLJENI!

---

Sodelujoči: Javna agencija za knjigo RS bo predstavila projekte bralne kulture (Rastem s knjigo, Pot knjige idr.), ki vključujejo, ozaveščajo in spodbujajo medgeneracijsko ter medsebojno povezujejo udeležence vseh področij bralne kulture.

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS bo predstavilo projekta Zlata bralka, zlati bralec (18 let – polnoletnost projekta) in Bralni nahrbtniki, za spodbujanje družinskega branja, ki uspešno širita prizadevanja za dvig bralne pismenosti posameznikov in družbe v celoti ter spodbujata prostovoljno branje v prostem času.

Slovenska sekcija IBBY bo skupaj s Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo – Mestno knjižnico Ljubljana predstavila poslanico ob 2. aprilu 2022 in bralno-spodbujevalno akcijo, ki bo Leto Ele Peroci povezala z mednarodno poslanico.

Bralno društvo Slovenije bo predstavilo vsebinske poudarke strokovnega posveta 8. septembra 2022, ki bo v letošnjem letu segel na področje vizualnega. Posvet bo hkrati začetek Nacionalnega meseca skupnega branja 2022. Mariborska knjižnica – Center za bralno pismenost bo predstavila projekte: #športajmoinberimo (nov koncept v letu 2022), ABC bralne pismenosti IV in simpozij revije Otrok in knjiga, ki ga uredništvo in knjižnica pripravljata ob jubileju (50 let). Zavod Škrateljc bo predstavil inovativno obliko povezovanja bralne kulture in doživetij v naravi, ki jih plete v že sedmih poteh Pravljično doživljajske transverzale po Sloveniji.

Program Kulturnega bazarja: https://kulturnibazar.si/kulturnibazar_program_lokacija/kulturni-bazar-v-ljubljani/?fwp_paged=2