EU Skladi

Napoved Javnega projektnega razpisa za sofinanciranje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev v letu 2022

Javna agencija za knjigo RS bo 15. 4. 2022 objavila Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za leto 2022.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev.

JAK bo predvidoma sofinancirala pet (5) slikanic in/ali stripov. Vsak prijavitelj lahko prijavi samo eno (1) slikanico ali strip.

Na razpis se bodo lahko prijavili tudi založniki, ki so sofinancirani v okviru štiriletnega programskega razpisa za knjižne programe, vendar ne s slikanicami ali stripi, ki so že vključeni v pogodbe za leto 2022. Prav tako se bodo na razpis lahko prijavili založniki, ki so se prijavili na dvoletni projektni razpis za izdajo knjig 2022-2023 (rezultati bodo predvidoma v prvi polovici maja 2022).

Razpis bo odprt najmanj 30 dni, torej predvidoma do 16. maja 2022.

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, v aplikaciji za pripravo vlog.

Kontaktna oseba za razpis: Vlasta Vičič, e-pošta: vlasta.vicic(at)jakrs.si, tel: (0)1 369 58 26.