EU Skladi

Napoved objave Javnega poziva za sofinanciranje projektov digitalizacije na področju knjige za leto 2022

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije bo v petek, 3. junija objavila Javni poziv za sofinanciranje projektov digitalizacije na področju knjige za leto 2022 (oznaka poziva: JP1–DIGITALIZACIJA–2022).

Poziv bo odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 15. septembra 2022. 

Predmet javnega poziva JP1–DIGITALIZACIJA–2022 bo sofinanciranje projektov digitalizacije na področju knjige v letu 2022, in sicer po naslednjih sklopih:

a.)    digitalizacija poslovanja ( nakup administrativnih, poslovnih, računovodskih ipd. programov);
b.)    nadgradnja obstoječe spletne strani prijavitelja;
c.)    nadgradnja obstoječe spletne knjigarne prijavitelja;
d.)    vzpostavitev nove spletne strani in knjigarne prijavitelja (založnika ali več založnikov skupaj);
e.)    najem A1 orodij za strojno branje oz. produkcijo zvočnih knjig.

Celotna dokumentacija poziva bo na voljo na spletni strani www.jakrs.si.