EU Skladi

Napoved objave Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij avtorjem in prevajalcem leposlovnih del, samozaposlenim v kulturi za leto 2022

JAK RS bo predvidoma v petek, 8. julija 2022 objavila Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij avtorjem in prevajalcem leposlovnih del, samozaposlenim v kulturi za leto 2022 (oznaka: JR11–DŠ–KNJIGA–2022).
 

Razpis bo predvidoma odprt do 22. avgusta 2022.

Predmet javnega razpisa je dodelitev delovnih štipendij avtorjem izvirnih del in prevajalcem, samozaposlenim v kulturi, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Delovna štipendija je namenjena pripravi druge knjižne izdaje izvirnih leposlovnih in esejističnih del za otroke, mladino in odrasle, v primeru dramatike tudi za pripravo knjižnega prvenca, ter pripravi drugega prevoda leposlovja, esejistike in stvarne literature za otroke, mladino in odrasle v slovenski jezik,. 

Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS.

JAK bo v okviru tega razpisa dodelila predvidoma deset (10) delovnih štipendij, in sicer predvidoma v razmerju 70% za avtorje izvirnih knjižnih del in 30% za prevajalce knjižnih del v slovenski jezik.

Vrednost delovne štipendije je 12.000 eur bruto.

Kontaktna oseba: Vlasta Vičič, vlasta.vicic@jakrs.si, tel (01) 369 58 26.