EU Skladi

Napoved objave Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini v letu 2022

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo v petek, 22. julija 2022 objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini v letu 2022 (v nadaljevanju: JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022).

Razpis bo odprt do 24. avgusta 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve knjig in avtorjev na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini z namenom okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Mednarodni knjižni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in mora imeti vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini podjetjem omogočiti predstavitve knjig in avtorjev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji (imetniki avtorskih pravic in tujim založniki), povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij. Namen javnega razpisa je tudi krepitev prepoznavnosti in dostopnosti slovenske literature v tujini; promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev.

Projekt po tem javnem razpisu predstavlja individualni nastop prijavitelja na enem (1) mednarodnem knjižnem sejmu v tujini.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022, znaša 276.528,60 EUR.

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si.

 

Kontaktna oseba za razpis:

Miha Marinč, e-pošta: miha.marinc@jakrs.si, tel: 00386 (0)1 369 58 22